Inhoud
DoelgroepKind en jeugd – Sociale angst
DoelDe SAS-K is een zelfrapportagevragenlijst voor kinderen waarmee de cognitieve en affectieve angstreacties in (of voor) verschillende sociale situaties gemeten worden. Er worden zes subschalen onderscheiden die betrekking hebben op de verschillende aspecten van sociale angst. De items binnen de subschalen verwijzen naar vier verschillende soorten sociale situaties en naar twee verschillende reactievormen. De SAS-K is bruikbaar in onderzoek, diagnostiek en als selectie- en evaluatie-instrument.
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit een set van 56 tweekeuze-items, zoals “ik voel me verlegen als iedereen op me let” of “ik heb wel eens geklikt”.
ScoringDe score geeft aanwijzingen op het gebied van probleemgebieden. Voor de subschalen kan de totaalscore worden berekend door de individuele scores op specifieke vragen bij elkaar op te tellen. Door de scores op de subschalen ‘cognitieve reacties’, ‘fysiologische reacties en gevoelsreacties’ en ‘sociale wenselijkheidsschaal’ bij elkaar op te tellen, kan de score voor de ‘sociale angstschaal’ berekend worden. Hieruit volgen zowel een ruwe als een decielscore.
Subschalen• Situaties waarin sociale vaardigheden in het geding zijn en situaties waarin een uitzonderingspositie wordt ingenomen
• Situaties waarin intellectuele vaardigheden in het geding zijn
• Situaties waarin fysieke vaardigheden in het geding zijn
• Situaties waarin de uiterlijke verschijning in het geding is
• Cognitieve reacties
• Fysiologische reacties en gevoelsreacties
• Sociale Wenselijkheidsschaal
• Sociale Angstschaal
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe COTAN-beoordeling in 1982 was voldoende.
NormgroepenJongens, meisjes
Literatuur en copyright

Dekking, Y.M. (1983). S.A.S.-K Sociale Angstschaal voor Kinderen. Handleiding. Amsterdam: Harcourt Test Publishers.

© Dekking, Y.M. (1983)

Deze test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 2,00

per afname