Inhoud
DoelgroepKind en Jeugd – Gedragsvragenlijst / Symptoominventarisatie
DoelMet de Nederlandse vertaling van de SDQ is een instrument beschikbaar waarbij zo veel mogelijk kinderen kunnen worden geïdentificeerd die werkelijk problemen hebben. Het bestuur van GGD Nederland heeft in 2005 besloten de (ouderversie van de) SDQ landelijk in te voeren als het instrument voor de JGZ om psychosociale problemen bij jongeren op te sporen.

De SDQ meet:
• De aanwezigheid van psychosociale problemen
• Sterke kanten van het kind
• De invloed van psychosociale problemen op het dagelijks functioneren

Er zijn vijf volledige versies (allen bestaande uit een eerste meting en follow-up variant):
• SDQ-J 11-17 Kindversie (zelfinvullijst, 32 items)
• SDQ-L 2-4 Leerkrachtversie (30 items)
• SDQ-L 4-16 Leerkrachtversie (30 items)
• SDQ-O 2-4 Ouderversie (33 items)
• SDQ-O 4-16 Ouderversie (33 items)

Er is één verkorte versie:
• SDQ-L/O 11-17 Leerkracht-/ouderversie (25 items)

AntwoordtypeDe vragen kunnen met “niet waar” – “een beetje waar” – “zeker waar” beantwoord worden (score 0, 1 of 2).
Scoring De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen. Sommige items zijn gespiegeld. De scores worden als volgt gescoord: “normaal – grensgebied – klinisch”.
SubschalenAlle varianten van de vragenlijst bevatten in totaal 25 hoofditems, die betrekking hebben op de volgende vijf subschalen:
• Hyperactiviteit / aandachtstekort
• Emotionele problemen
• Problemen met leeftijdsgenoten
• Gedragsproblemen
• Pro-sociaal gedrag

De volledige versies beschikken over respectievelijk zeven (kindversie), vijf (leerkrachtversie) of acht (ouderversie) extra vragen afhankelijk van het type respondent. Voor de kindversie gaan de extra vragen over het eigen functioneren. Voor de leerkrachtversie gaan de extra vragen over het functioneren binnen school. Voor de ouderversie gaan de extra vragen over het functioneren binnen het gezin. De verkorte versie bestaat enkel uit de hoofdvragen.

Literatuur en copyright

© 1997, 1999 Robert Goodman

Nederlandse vertaling: © 2000 A. Treffers., B.M. van Widenfelt in samenwerking met: R. Goodman.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,50

per afname