Inhoud
DoelgroepJeugdigen en ouders – Gedragsvragenlijst/Symptoominventarisatie
DoelDe SPsy kan ingevuld worden door jeugdigen en hun ouders. De vragenlijst bestaat uit de SDQ en additionele vragen gericht op eetstoornissen, zelfdestructief gedrag en psychotische kenmerken. In het geval van jongeren (12-18) worden tevens vragen gesteld over alcohol- en drugsgebruik.
AntwoordtypeDe vragen van de SPsy kunnen met “niet waar”, “een beetje waar” en “zeker waar” beantwoord worden (score 0, 1 of 2).
ScoringDe scores op de vragen worden bij elkaar opgeteld en als volgt gescoord: “normaal – grensgebied – abnormaal gebied”. Er wordt geen diagnose gesteld maar een indruk van hoe de jeugdige en zijn ouders het functioneren van de jeugdige beleven.
SubschalenDe volgende 5 schalen worden onderscheiden:
• Emotionele problemen (E)
• Gedragsproblemen (G)
• Hyperactiviteit/Aandachtstekortstoornis (H)
• Sociale problemen (S)
• Pro-sociaal gedrag (P)
• Problemen met alcohol (A)
• Problemen met drugs (D)
• Eetstoornissen (ES)
• Zelfdestructief gedrag (Z)
• Psychotische kenmerken (PS)
Psychometrische gegevens
NormgroepEr is één algemene normgroep beschikbaar.
Literatuur en copyright

© Trimbos Instituut

© Robert Goodman, 1997; Nederlandse vertaling Flip Treffers & Brigitte van Widenfelt, 2000

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00

per afname