Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe Systematiseringsquotiënt (SQ) meet de neiging te systematiseren. Dit wil zeggen: het analyseren van de individuele variabelen en regels (b.v. alfabetische volgorde) van een groter systeem. Dit stelt de persoon in het staat het systeem te begrijpen, voorspellingen te maken en te beïnvloeden. Voorbeeld: het besturen van een zeilboot (systeem) kan worden verricht door de individuele variabelen te analyseren (zeil, roer, etc.) en te onderzoeken wat het effect is van de hoek van het zeil op de koers van de boot.
AntwoordtypeDe Systematiseringsquotiënt bestaat uit 75 stellingen, gevolgd door 4 antwoordmogelijkheden variërend van “helemaal mee eens” tot “helemaal mee oneens”.
ScoringDe score wordt berekend door de scores op de items op te tellen, waarbij bepaalde items worden gespiegeld. Een hogere score betekent een grotere neiging tot systematiseren.
Psychometrische gegevens
AlgemeenEr is een (licht) negatieve correlatie met de empathiequotiënt.
NormgroepenEr zijn geen normgroepen beschikbaar.
Literatuur en copyright

Baron-Cohen, S., Richler, J., Bisarya, D., Gurunathan, N. & Wheelwright, S. (2003). The Systemizing Quotient: An investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and Normal Sex differences.

© Wheelwright, S. & Baron-Cohen, S. et al. (2006)

Nederlandse Vertaling door Inge Volman.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan

Licentiekosten

€ 0,37

per afname