Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelSystematisering is gedefinieerd als de motivatie om te analyseren, begrijpen, voorspellen, controleren en construeren van regel gebaseerde systemen. Hoge scores op de SQ worden meestal gerelateerd aan ASS kenmerken.
AntwoordtypeDe lijst bestaat uit 75 stellingen, gevolgd door 4 antwoordmogelijkheden variërend van “definitely agree” tot “definitely disagree”.
ScoringDe score wordt berekend door de scores op de items op te tellen, waarbij bepaalde items worden gespiegeld. Een hogere score betekent een grotere neiging tot systematiseren. De score kan variëren van 0 – 110.
Psychometrische gegevens
AlgemeenEr is een (licht) negatieve correlatie met de empathiequotiënt.
Literatuur en copyright

Baron-Cohen, S., Richler, J., Bisarya, D., Gurunathan, N., & Wheelwright, S. (2003). The systemizing quotient: an investigation of adults with Asperger syndrome or high-functioning autism, and normal sex differences. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 358(1430), 361–374.

© Wheelwright, S. & Baron-Cohen, S. et al. (2006)

Licentiekosten

€ 0,37

per afname