Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe SQ meet de neiging te systematiseren. Dit wil zeggen: het analyseren van de individuele variabelen en regels (b.v. alfabetische volgorde) van een groter systeem. Dit stelt de persoon in het staat het systeem te begrijpen, voorspellingen te maken en te beïnvloeden. Voorbeeld: het besturen van een zeilboot (systeem) kan worden verricht door de individuele variabelen te analyseren (zeil, roer, etc.) en te onderzoeken wat het effect is van de hoek van het zeil op de koers van de boot.
AntwoordtypeDe lijst bestaat uit 75 stellingen, gevolgd door 4 antwoordmogelijkheden variërend van “strongly agree” tot “strongly disagree”.
ScoringDe score wordt berekend door de scores op de items op te tellen, waarbij bepaalde items worden gespiegeld. Een hogere score betekent een grotere neiging tot systematiseren.
Psychometrische gegevens
AlgemeenEr is een (licht) negatieve correlatie met de empathiequotiënt.
Literatuur en copyright

Baron-Cohen, S., Richler, J., Bisarya, D., Gurunathan, N., & Wheelwright, S. (2003). The systemizing quotient: an investigation of adults with Asperger syndrome or high-functioning autism, and normal sex differences. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 358(1430), 361–374.

© Wheelwright, S. & Baron-Cohen, S. et al. (2006)

Licentiekosten

€ 0,37

per afname