Inhoud
DoelgroepVolwassenen en jongeren vanaf 12 jaar
DoelDe Sessie Tevredenheid Vragenlijst (STV) is een korte trackingvragenlijst gericht op behandeltevredenheid. Met tracking wordt bedoeld dat de vragenlijst intensief (bij voorkeur elke sessie) wordt ingezet om de tevredenheid over de behandeling te monitoren. De STV is gebaseerd op de Session Rating Scale (SRS) van Scott Miller, Barry Duncan en Mark Hubble. De STV stelt de behandelaar in staat om de behandeling op de cliënt af te stemmen, waardoor
de kans op drop-out zo klein mogelijk blijft.
InhoudDe vragenlijst bestaat uit 6 vragen, namelijk: 1) in hoeverre de cliënt zich serieus en begrepen voelde door de behandelaar, 2) in hoeverre de cliënt zich veilig voelde, 3) of de behandelaar voldoende tijd had voor de cliënt, 4) in hoeverre de behandelaar aandacht besteedde aan de doelen/onderwerpen waar de cliënt aan wilde werken, 5) in hoeverre de werkwijze/aanpak paste bij de cliënt en tot slot wordt de sessietevredenheid beoordeeld met een rapportcijfer (6).
ScoringDe eerste 5 vragen worden gescoord op een 5-puntsschaal lopend van “1 = helemaal niet/veel te weinig” tot “5 = volledig/ruim voldoende”. De exacte beschrijving bij het antwoord is afhankelijk van de vraag. Het laatste item vraagt naar een rapportcijfer tussen 0 en 10 voor de sessie.
De scores op de eerste 5 vragen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 5 om tot de uiteindelijke gemiddelde score te komen. Hoe hoger deze score, hoe hoger de tevredenheid van de cliënt over de sessie. Het rapportcijfer wordt apart weergegeven.
Psychometrische gegevens
NormgroepenDe STV is een vragenlijst in ontwikkeling. De vragenlijst is niet (wetenschappelijk) onderzocht. Er zijn derhalve geen normen voor de STV beschikbaar.
Mocht je feedback hebben over deze vragenlijst dan horen wij dit graag (info@embloom.nl). Door middel van feedback kunnen we onze instrumenten blijven verbeteren.
Literatuur en copyright

© Embloom (2019)

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 1,00

per cliënt