Inhoud
DoelgroepVolwassenen en jongeren vanaf 12 jaar
DoelDe Korte Welbevinden Vragenlijst (KWV) is een korte trackingvragenlijst gericht op functioneren en welbevinden. Met tracking wordt bedoeld dat de vragenlijst intensief (bij voorkeur elke sessie) wordt ingezet om de klachten te monitoren. De KWV is een door Embloom ontwikkelde variant op de Outcome Rating Scale (ORS) van Scott Miller, Barry Duncan en Mark Hubble. De KWV stelt de behandelaar in staat om de behandeling op de cliënt af te stemmen, waardoor de kans op drop-out zo klein mogelijk blijft.
InhoudDe vragenlijst bestaat uit 5 vragen, namelijk: 1) hoe het gaat met de mentale gezondheid van de cliënt, 2) hoe het gaat met de lichamelijke gezondheid van de cliënt, 3) hoe de cliënt functioneert binnen het gezin of de naaste familie, 4) hoe de cliënt functioneert binnen de sociale kring en 5) hoe de cliënt functioneert op zijn/haar werk of opleiding. Alle vragen zijn gericht op hoe het met de cliënt gaat sinds het laatste behandelcontact.
ScoringDe vragen worden gescoord op een 5-puntsschaal lopend van “1 = heel erg slecht” tot “5 = heel erg goed”. Bij de laatste vraag, over werk of opleiding, kan ook de optie “n.v.t.” worden gekozen.
De scores worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 5 om tot de uiteindelijke gemiddelde score te komen. Als de optie “n.v.t.” wordt gekozen bij de laatste vraag, wordt er gedeeld door 4. Hoe hoger de gemiddelde score, hoe beter de cliënt functioneert en hoe meer tevreden hij/zij is met zijn/haar leven. Op itemniveau geeft een lage score weer op welk levensgebied de cliënt verandering wil bewerkstelligen. Een hoge itemscore laat de mogelijke sterke punten van de cliënt zien.
Psychometrische gegevens
NormgroepenDe KWV is een vragenlijst in ontwikkeling. De vragenlijst is niet (wetenschappelijk) onderzocht. Er zijn derhalve geen normen voor de KWV beschikbaar.
Mocht je feedback hebben over deze vragenlijst dan horen wij dit graag (info@embloom.nl). Door middel van feedback kunnen we onze instrumenten blijven verbeteren.
Literatuur en copyright

© Embloom (2019)

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 1,00

per cliënt