Inhoud
DoelgroepKinderen en Jongeren – Gedragsproblemen
DoelDe VvGK6-16 richt zich op symptomen die kenmerkend zijn voor externaliserende gedragsstoornissen. Dit betreft ADHD, oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en de gedragsstoornis. De test kan ingezet worden bij kinderen en jongeren van 6-16 jaar en wordt ingevuld door een ouder of leerkracht.
AntwoordtypeDe vragenlijst is opgebouwd uit 42 stellingen met een multiple choice antwoord variërend van “Helemaal niet” tot “Heel veel”.
ScoringDe schaalscores worden berekend door de scores op de items van die schaal bij elkaar op te tellen
SubschalenDe VvGK6-16 bestaat uit vier schalen

• Aandachtstekort (0-27)
• Hyperactiviteit/Impulsiviteit (0-27)
• ODD (0-24)
• CD (0-48)

Pychometrische gegevens
AlgemeenOnderzoek in Nederlandse en Vlaamse populatie wijst erop dat de begripsvaliditeit, betrouwbaarheid en hertestbetrouwbaarheid voldoende tot goed zijn.
NormgroepEr zijn 96 normgroepen beschikbaar gespecificeerd op leeftijd van het kind, gender en respondent (ouder/leerkracht).
Literatuur en copyright

Copyright © 2008 Pearson Assessment and Information B.V

Handleiding
Licentiekosten

€ 2,95

per afname