Inhoud
DoelgroepAdolescenten en volwassenen van 12 tot 79 jaar
DoelDe VTCI is de verkorte versie van de TCI en is een instrument om persoonlijkheid en karakter te meten van zowel de algemene bevolking als psychiatrische patiënten. De vragenlijst is ontwikkeld om zowel normale als abnormale gedragspatronen te meten.
AntwoordtypeDe VTCI heeft 105 items, te beantwoorden met “juist” of “onjuist”, gescoord op een 7-puntsschaal van “Zeer laag” tot “Zeer hoog”. De vragenlijst bestaat uit 7 hoofdschalen.
ScoringDe scores worden vertaald in T-scores en als volgt gescoord: “Zeer laag – Laag – Beneden gemiddeld – Gemiddeld – Boven gemiddeld – Hoog – Zeer hoog”.
SubschalenDe schalen die gemeten worden zijn:

• Prikkelzoekend
• Leedvermijdend
• Sociaalgericht
• Volhardend
• Zelfsturend
• Coöperatief
• Zelftrancendent

Pychometrische gegevens
AlgemeenDe betrouwbaarheid van de VTCI schalen is voldoende tot goed en loopt van .69 voor Sociaalgericht tot .85 voor Leedvermijdend.
NormgroepenEr zijn 10 normgroepen beschikbaar:
• Bevolking mannen
• Bevolking vrouwen
• Bevolking totaal
• Scholieren mannen
• Scholieren vrouwen
• Scholieren totaal
• Patiënten mannen
• Patiënten vrouwen
• Patiënten totaal
• Verslaafden totaal
Literatuur en copyright

© 2016 Datec, Zoetermeer, The Netherlands.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Datec te Zoetermeer. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 6,55

per afname