Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe Nederlandse versie van de Worry Domains Questionnaire (WDQ) is een zelfrapportagevragenlijst die niet pathologisch piekeren in kaart brengt.
AntwoordtypeDe WDQ bestaat uit 25 beschrijvingen van zaken waarover gepiekerd kan worden welke gescoord worden op een 5-puntsschaal variërend van ‘helemaal niet’ (1) tot ‘heel veel’ (5). Het invullen neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag.
ScoringDe score wordt berekend door de scores op de 5-puntsschaal op te tellen. De ruwe maximale totaalscore is 125 punten.
Literatuur en copyright

© Tallis, F., Davey, G. C. L., & Bond, A. (1994) Nederlandse vertaling: Van Rijsoort, Emmelkamp en Vervaeke, 1997

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00