Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Cognitieve schema’s
DoelDe YSQ-L2 is een niet-genormeerde test. Het ontstaan van de schematherapie van Jeffrey Young is relatief recent en zijn model is nog volop in ontwikkeling. Lag het accent in zijn model aanvankelijk op de disfunctionele schema’s, gaandeweg is de rol van schema-modi prominenter geworden.
AntwoordtypeEen score van boven de 3.0 wordt over het algemeen als significant beschouwd. Het betreft een vrij uitgebreide vragenlijst met 205 vragen van “1= helemaal niet waar” tot “6= helemaal waar”.
ScoringDe score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen. Sommige items zijn gespiegeld.
SubschalenDe subschalen vertegenwoordigen elk zestien cognitieve schema’s.
Psychometrische gegevens
NormgroepenEr zijn geen normgroepen beschikbaar voor de YSQ.
Literatuur en copyright

© 2003 Jeffrey Young, Ph.D., & Gary Brown, Ph.D.

Nederlandse vertaling: Ambulatorium Universiteit Utrecht., M. Rijkeboer en F. Sterk

Licentiekosten

€ 0,00