Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe ZBV is ontwikkeld als instrument om angst te onderzoeken bij een normale populatie. Het instrument bleek echter ook geschikt om bij andere populaties de angstdispositie (trait anxiety) en toestandsangst (state anxiety) te bepalen.
AntwoordtypeDe ZBV bestaat uit tweemaal 20 uitspraken (“Ik ben ..”), gevolgd door vier antwoordmogelijkheden.
Scoring De score wordt berekend door de items per subschaal te sommeren. Uitspraken met een niet-angstige tendens worden gespiegeld.
SubschalenToestandsangst: Een momentane emotionele conditie gekenmerkt door gevoelens van spanning en verhoogde activiteit in het autonome zenuwstelsel. De angst wisselt in intensiteit door de tijd heen.

Angstdispositie: Een relatief stabiele eigenschap die de mate reflecteert waarin een individu geneigd is met angst te reageren op een bedreigende situatie te reageren.

Psychometrische gegevens
AlgemeenDe interne consistentie van de schalen is goed en de validiteit is goed. De schalen zijn gevoelig voor therapie-effect.
NormgroepenEr zijn normtabellen voor mannen, vrouwen, ouderen, veteranen, keurlingen, studenten, MS-patiënten en patiënten polikliniek psychiatrie. De normgroepen ouderen, veteranen en MS patiënten hebben enkel normgegevens voor de subschaal angstdispositie.
Literatuur en copyright

© Ploeg H.M van der, Defares P.B., & Spielberger, C.D. (2000).

Deze test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 1,30

per afname