Inhoud
DoelgroepVolwassenen met ADHD klachten
DoelDe ZVAH is een dimensionele zelfrapportagelijst gericht op het screenen van ADHD symptomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen symptomen van Aandachtstekort (A) en Hyperactiviteit/Impulsiviteit (H/I) in de kindertijd en volwassenheid.
AntwoordtypeDe vragen worden tweemaal gesteld. Eenmaal worden 13 vragen gesteld over gedrag in de volwassenheid en eenmaal 13 vragen over gedrag in de kindertijd. Bij iedere vraag moet worden aangegeven in hoeverre bepaald gedrag aanwezig is/was. De antwoordcategorieën variëren van ‘Nooit of zelden” tot “Erg vaak”.
ScoringAan de hand van een algoritme worden de 13 items per levensfase teruggerekend naar de oorspronkelijke 18 symptomen conform de DSM IV (9 A en 9 H/I). De applicatie geeft weer hoeveel symptomen aanwezig zijn en of er wordt voldaan aan de criteria van A1 en A2 in een bepaalde levensfase (4 criteria of meer aanwezig).
Subschalen• Aandachtstekort kindertijd (A1)
• Hyperactiviteit-Impulsiviteit kindertijd (A2)
• Aandachtstekort volwassenheid (A1)
• Hyperactiviteit-Impulsiviteit volwassenheid (A2)
Psychometrische
AlgemeenDe Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit is gebaseerd op DSM-IV criteria voor ADHD (APA, 1994).
NormgroepUit onderzoek zijn er aanwijzingen dat op volwassen leeftijd de diagnose ADHD vanaf 4 kenmerken van aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit-impulsiviteit gesteld kan worden.
Literatuur en copyright

J.J.S. Kooij en Buitelaar, 1997. In: J.J.S. Kooij, ADHD bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling, 3e druk. Pearson Assessment and Information BV, 2010.

J.J.S Kooij et al., 2005. Internal and external validity of attention-defiicit/hyperactivity disorder in a population-based sample of adults. Psychological Medicine, 35:817-827.

Kooij e.a. Internal and external validity of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in a population-based sample of adults. Psychological Medicine 2005; 35 (6) : 817-827. Barkley RA: Age dependent decline in ADHD: True recovery or statistical illusion? The ADHD Report 1997; 5:1-5.

Deze test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de auteur.

Handleiding

ZVAH: Zelfrapportage vragenlijst voor aandachtsproblemen en hyperactiviteit (16-25 jaar) verkrijgbaar bij bol.com of andere grote boekhandel.

Licentiekosten

€ 0,75

per afname