Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Posttraumatische stressstoornis
DoelDe Zelfinventarisatielijst (ZIL) brengt de symptomatologie van PTSS in kaart en is gebaseerd op de criteria van de DSM-IV. Er wordt bewust niet naar een specifiek type trauma gevraagd, zodat de ZIL in te zetten is bij iedere populatie.
AntwoordtypeDe lijst bestaat uit 22 multiple choice items, waarbij gevraagd wordt in welke mate de persoon de klachten gedurende de laatste vier weken heeft gehad. De antwoordmogelijkheden variëren van ‘Geheel niet’ (1) tot en met ‘Zeer veel’ (4).
ScoringEr worden twee verschillende rekenwijzen gehanteerd. De eerste rekenwijze is het optellen van de scores. Wordt er boven de cutoff waarde van 51 gescoord (goede voorspeller voor klinische diagnose PTSS), dan genereert de applicatie de indicatie ‘PTSS conform afkapwaarde’.
De tweede rekenwijze is het tellen van de items waarbij het antwoord ‘Tamelijk veel’ (3) of ‘Zeer veel’ (4) is gegeven (weergegeven als aantal kenmerken). Wordt er voldaan aan minstens één symptoom uit de B-categorie (herbelevingen), drie symptomen uit de C-categorie (vermijding) en twee symptomen uit de D-categorie (hyperarousal) dan genereert de applicatie de indicatie ‘Posttraumatische Stressstoornis conform de DSM-IV’.
SubschalenRekenwijze één:
• Totaalscore
• Herbelevingen
• Vermijden
• Hyperarousal

Rekenwijze twee:
• Herbelevingen (aantal kenmerken)
• Vermijden (aantal kenmerken)
• Hyperarousal (aantal kenmerken)
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe ZIL heeft een goede tot uitstekende betrouwbaarheid. De soortgenoot validiteit is goed in vergelijking met een SCL-90 (subschalen angst, depressie en boosheid).
NormgroepEr zijn drie normgroepen beschikbaar:
• trauma- en poliklinische patiënten
• lotgenoten (mannen)
• algemene populatie.
Literatuur en copyright

Hovens J.E , Bramsen, I., & Ploeg H.M. van der (2009). Zelfinventarisatielijst Posttraumatische Stressstoornis. Amsterdam 2009 Pearson Assessment and Information B.V.

© 2009 Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam, The Netherlands en stichting Angst, Gedrag en Trauma, Leiden.

Deze test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 1,66

per afname