De nieuwe Welkomstmodule

23-12-2020

Vandaag is de nieuwe Welkomstmodule vrijgegeven. Met dit programma kan de cliënt vóór zijn/haar behandeling al aan de slag met het opstellen van doelen. De Welkomstmodule is ontwikkeld door verschillende zorgprofessionals uit de geestelijke gezondheidszorg, waarbij gebruik is gemaakt van de laatste stand van zaken binnen de wetenschap. De Welkomstmodule is gebaseerd op de principes van de positieve gezondheid en positieve psychologie.

Het doel van de Welkomstmodule is dat cliënten zich kunnen voorbereiden op hun behandeling. Het gaat er daarbij om dat cliënten werken aan het opstellen van concrete behandeldoelen. Dit programma kan voor de cliënt klaargezet worden direct na de aanmelding. De welkomstmodule bestaat uit vijf deelmodules en de Positieve Gezondheid Vragenlijst (PGV). Wanneer een cliënt aan de slag gaat met de Welkomstmodule, wordt er aan de hand van de PGV inzicht verkregen in wat er goed gaat in het leven. Zo hebben cliënten aanknopingspunten om verder aan de slag te gaan om hun psychische klachten te verminderen. Vervolgens wordt er stilgestaan bij zingeving, dromen en wensen. Om van dromen en wensen werkelijkheid te maken, leren cliënten vervolgens hoe ze SMART-behandeldoelen kunnen opstellen. Tot slot wordt er gekeken welke factoren ondersteunend zijn of juist belemmerend werken bij het bereiken van behandeldoelen. Elke module begint met een stuk theorie, in de vorm van psycho-educatie door middel van een video. Op de theorie volgt vaak een voorbeeld uit de praktijk in de vorm van een animatie en een korte quiz om te kijken of de theorie begrepen wordt. Vervolgens wordt de theorie toegepast in een oefening.

De onderdelen van de Welkomstmodule hebben een vaste volgorde, die logischerwijs op elkaar volgen:

  1. Module 1: Introductie
  2. Module 2: Positieve gezondheid als uitgangspunt
  3. Positieve Gezondheid Vragenlijst (Welkomstmodule)
  4. Module 3: Zingeving als bron van groei
  5. Module 4: Doelen stellen
  6. Module 5: Ondersteunende en belemmerende factoren

Bekijk deze instructie om te zien hoe je de Welkomstmodule in deze volgorde kunt klaarzetten.

De Welkomstmodule kan worden ingezet tijdens de behandeling of begeleiding van mensen met psychische klachten, zowel binnen de huisartsenzorg, generalistische basis ggz als specialistische ggz.

Wellicht ook interessant?