Nieuwe vragenlijsten: Algemene BAT (EN) en ARI-CP-2-5

11-12-2020

Er zijn twee nieuwe vragenlijsten beschikbaar binnen het Embloom platform. Het betreft de Engelstalige algemene Burn-out Assessment Tool (BAT) en de Attachment Relationship Inventory – Caregiver Perception 2 – 5 years (ARI-CP-2-5).

Burn-out Assessment Tool (BAT)
De Burn-out Assessment Tool (BAT) brengt de mate van burn-out in kaart door middel van het meten van burn-out klachten. De Engelstalige werk-gerelateerde BAT was al beschikbaar op ons platform. Nu is ook de Engelstalige algemene versie van de BAT vrijgegeven. Deze algemene BAT richt zich op personen die momenteel niet aan het werk zijn. Uit onderzoek blijkt dat de BAT een betrouwbaar en valide meetinstrument is. De BAT stelt geen diagnose van burn-out, maar is een meting van burn-out klachten.

Attachment Relationship Inventory – Caregiver Perception 2 – 5 years (ARI-CP-2-5)
De ARI-CP-2-5 is ontwikkeld met als doel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen kind en opvoeder, vanuit de perceptie van de opvoeder. De gehechtheidsrelatie tussen opvoeder en kind gaat enerzijds over de mate waarin het kind nabijheid zoekt van de opvoeder in geval van stress en negatieve emoties en de opvoeder vervolgens in staat is om de stress te reguleren. Anderzijds gaat het over de mate waarin het kind de opvoeder gebruikt als veilige basis om de wereld te  ontdekken en de opvoeder in staat is om die veilige basis te bieden. Op basis van de resultaten kan er een uitspraak worden gedaan over hoe de opvoeder de gehechtheidsrelatie met het kind ervaart. De ARI-CP kijkt dus meer naar het relationele aspect van gehechtheid (niet exclusief gedragingen van het kind), maar neemt ook de beleving van ouders ten opzichte van de gehechtheidsrelatie mee.