Hoe zet BGL digitale vragenlijsten in binnen de opleiding tot loopbaanprofessional? – Interview met Franz Maissan

11-04-2022

Sinds een aantal maanden zet opleidingsbureau BGL het e-health platform van Embloom in binnen de opleiding tot loopbaanprofessional. Franz Maissan werkt al ruim 20 jaar als kerndocent en ontwikkelaar bij BGL, voornamelijk voor de leergang loopbaanprofessional. In het onderstaande interview vertelt hij over de inzet van Embloom binnen BGL.

Wat is BGL?
BGL is  een opleidingsbureau (met meer dan 30 jaar ervaring) dat kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en ontwikkeltrajecten aanbiedt. Onze aanpak is praktijkgericht en ervaringsgericht. Theoretische en methodische kennis wordt direct gekoppeld aan de praktijk van het zelf doen en zelf ervaren.

Binnen welke opleiding wordt het Embloom platform gebruikt?
We gebruiken het Embloom platform met name binnen de leergang loopbaanprofessional. Deze leergang leidt op tot Post-HBO Diploma Loopbaanprofessional CPION / Europees geaccrediteerd diploma Coach Foundation EMCC/NOBCO. De opleiding bestaat uit een aantal modules. Eén daarvan is de module Functioneel testgebruik. In deze module wordt gebruik gemaakt van Embloom en moeten de studenten naast de reguliere scriptie van de leergang, ook een portfolio en een casustoets inleveren. De module Functioneel testgebruik kan ook vanuit andere opleidingen gevolgd worden.

Hoe wordt het Embloom platform precies ingezet binnen de module Functioneel testgebruik?
De studenten krijgen drie dagen (van de 19 dagen) les in het gebruik van psychologische vragenlijsten in relatie tot loopbaanvraagstukken. De studenten dienen na elke les een aantal vragenlijsten in te vullen via het Embloom platform. Tijdens bijeenkomsten krijgen ze vervolgens uitleg daarover. Ze leren dan de vragenlijsten te analyseren en te bespreken, door te oefenen in subgroepen.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om studenten kennis te laten maken met e-health binnen deze opleiding?
BGL heeft al ruim 20 jaar geleden ervoor gekozen om psychologische vragenlijsten onderdeel uit te laten maken van de toolbox van de loopbaanprofessional. Ook in het beroepsprofiel is valide en betrouwbaar psychologisch vragenlijstgebruik een belangrijk onderdeel geworden. Omdat vragenlijsten tegenwoordig steeds meer online worden afgenomen, zijn wij direct in die trend meegegaan.

Welke voordelen heeft het gebruik van digitale vragenlijsten tijdens de opleiding en daarna in de praktijk?
Het gebruik van valide en betrouwbare vragenlijsten geeft voorafgaand aan een traject een objectieve en concrete basis voor gesprekken en tijdens het traject een objectief referentiekader. Het digitaal inzetten van deze vragenlijsten bespaart tijd en geeft focus. Het maakt het correleren van diverse dimensies over de vragenlijsten heen gemakkelijker. En gecombineerd met andere methoden, geeft het een robuust en compleet beeld van het profiel van de invuller. Loopbaanprofessionals houden zich in de praktijk niet bezig met diagnosticeren, maar digitale vragenlijsten kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld vroegtijdig en preventief psychologische klachten te signaleren. Op basis van deze signalen kunnen zij dan tijdig doorverwijzen naar de juiste professionals.