Jaarrapport 2021 | triage-consulten en beslisondersteuners

29-03-2022

Onlangs hebben wij een jaarrapport opgesteld met betrekking tot de aanvraag van triage-consulten en de inzet van beslisondersteuners in 2021.

Een belangrijke oorzaak van de wachtlijstproblematiek in de ggz is een mismatch tussen de hulpvraag en het zorgaanbod. Om de juiste zorg op de juiste plek te bevorderen kunnen beslisondersteuners ingezet worden. Via Embloom is het ook mogelijk om een triage-consult aan te vragen en een verwijsadvies op maat te ontvangen voor individuele patiënten.

In 2021 werden in totaal 2797 consultaanvragen gedaan, waarvan 88% kon worden afgesloten met een verwijsadvies naar de huisarts. De gemiddelde doorlooptijd bedroeg 12,5 dagen. Daarnaast maakten veel praktijken en instellingen zelfstandig gebruik van beslisondersteuners. Er werden in totaal 34.297 beslisondersteuners ingezet door 436 praktijken en instellingen. Dit betreft de TeleScreen 5.0, TeleScreen S, TeleScreen Junior en 4DKL+.

Jaarrapport
Bekijk hier het hele rapport met de belangrijkste cijfers over de triage-consulten en het eigen gebruik van beslisondersteuners in 2021.