Jaarevaluatie 2023

15-02-2024

2023 ligt alweer een paar weken achter ons, tijd om de balans op te maken. In deze evaluatie blikken we terug op het afgelopen jaar en bieden we inzicht in de belangrijkste resultaten van ons klant- en cliënttevredenheidsonderzoek. Daarnaast geven we een reactie op de belangrijkste feedback.

Terugblik
We mogen terugkijken op een geslaagd jaar, waarin we veel nieuwe content hebben ontwikkeld. In totaal werden er meer dan 100 vragenlijsten ontwikkeld of van een update voorzien. Ook werden er tientallen e-health opdrachten ontwikkeld en verbeterd. Achter de schermen is er hard gewerkt om de software te updaten. Dat is niet altijd zichtbaar, maar wel belangrijk om ervoor te zorgen dat het platform toekomstbestendig blijft. Het aantal actieve gebruikers groeide fors, van 12.000 naar 14.000 professionals, verspreid over 2.400 organisaties. Onze e-health oplossingen hebben in 2023 een bijdrage geleverd aan het welzijn van 270.000 cliënten en patiënten.

Het afgelopen jaar was soms uitdagend. Door een tekort aan personeel was er sprake van onderbezetting binnen bepaalde teams. Als gevolg hiervan konden we niet alles doen op de manier die we graag gewild hadden. Zo moesten wij onder andere de telefonische bereikbaarheid beperken en daar hebben onze gebruikers mogelijk last van gehad. Wij betreuren dat enorm. Aan het einde van het jaar hadden we de onderbezetting grotendeels opgelost. We zijn dan ook met veel enthousiasme aan het nieuwe jaar begonnen.

Klant- en cliënttevredenheid
Professionals kunnen onze producten en diensten beoordelen door het invullen van een vragenlijst, die we aan het einde van elk jaar per e-mail toesturen. Cliënten en patiënten kunnen onze e-health opdrachten en modules het hele jaar door beoordelen, direct na het afronden van het betreffende onderdeel. We maken bij onze tevredenheidsonderzoeken zoveel mogelijk gebruik van een sterrenrating, waarbij één ster staat voor ‘zeer slecht’ en vijf sterren staat voor ‘zeer goed’. Professionals kunnen tevens een algemene boordeling geven in de vorm van een rapportcijfer.

Professionals
In totaal hebben 569 professionals deelgenomen aan het klanttevredenheidsonderzoek. Als algemeen rapportcijfer kregen wij een 7,6. Onze vragenlijsten werden beoordeeld met 4,1 sterren. We kregen een aantal goede suggesties voor nieuwe Nederlands- en Engelstalige vragenlijsten. We hebben deze suggesties opgenomen op de wensenlijst. Vragenlijsten waar de meeste vraag naar is, krijgen de hoogste prioriteit. Ontwikkelsuggesties zijn altijd welkom en kun je doorgeven via info@embloom.nl.

Ons e-health aanbod werd gemiddeld beoordeeld met 3,8 sterren. De belangrijkste feedback was dat het aanbod nog wat beperkt is. We beseffen dat er nog ruimte is voor groei en de afgelopen maanden hebben we ons content development team uitgebreid met een aantal nieuwe collega’s. Daarnaast zijn we samenwerkingen aangegaan met externe experts, om ons e-health aanbod sneller te vergroten. In december hebben wij de ontwikkelagenda van 2024 gedeeld. In de loop van het jaar kan dit verder worden aangevuld, dus stuur je suggesties vooral naar ons door.

Onze triageconsulten werden beoordeeld met 4,2 sterren. Het is leuk te melden dat er binnenkort een grote update van de TeleScreen plaatsvindt, waarmee de triageconsulten verder worden verbeterd. Er zal aandacht zijn voor Herstelondersteunende Intake (HOI), Netwerkondersteunende Intake (NOI), Leefstijl en Positieve Gezondheid. Tevens vindt er een uitbreiding plaats binnen het sociale domein en zijn de stoornissen aangepast naar de DSM 5-TR.

Cliënten en patiënten
Naast de professionals hebben ook cliënten en patiënten ons aanbod beoordeeld. Zij kunnen na het afronden van een e-health opdracht of module een sterrenrating geven. In totaal werden er 1843 items beoordeeld, met een gemiddelde van 3,9 sterren. Vragenlijsten kunnen niet beoordeeld worden, omdat deze vooral dienen ter ondersteuning van professionals. Psycho-educatie werd met 4,3 sterren het beste beoordeeld, gevolgd door de modules met 3,9 sterren. De dagboeken kregen gemiddeld 3,8 en oefeningen 3,7 sterren.

Algemene feedback
Veel professionals hebben de moeite genomen om algemene opmerkingen en feedback achter te laten. Veel opmerkingen gingen over het kosteloos beschikbaar stellen van handleidingen. Respondenten geven aan dat handleidingen kosteloos beschikbaar moeten zijn, aangezien er al licentiekosten worden betaald voor het gebruik van de vragenlijsten. We begrijpen deze wens, maar helaas gaan wij hier niet over. Binnen ons platform en op onze website bieden wij een rechtstreekse link naar de openbare handleiding als die beschikbaar is, of naar de website van de uitgever waar professionals de betreffende handleiding kunnen aanschaffen. Een aantal uitgevers stelt handleidingen echter kosteloos beschikbaar. Zo vind je de handleidingen van Pearson-vragenlijsten en  BSL-vragenlijsten na het inloggen onder ‘Informatie’ in het menu aan de linkerkant.

We kregen een hoop waardevolle feedback, waarmee we het gebruik van het platform kunnen verbeteren. Zo gaf iemand aan dat het een goed idee zou zijn om content te sorteren op thema, in plaats van alfabetische volgorde. Iemand anders wilde antwoorden uit vragenlijsten laten “doorvallen” naar andere vragenlijsten, oftewel het hergebruiken van eerder gegeven antwoorden. Ook waren er verschillende verzoeken om de rapportagemogelijkheden uit te breiden en te verbeteren. Sommige suggesties stonden al op de ontwikkelagenda voor dit jaar. Andere suggesties worden binnen ons ontwikkelteam besproken en worden mogelijk aan de agenda toegevoegd.

Dank voor jullie deelname!
We zijn iedereen die heeft deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek erg dankbaar. Dankzij jullie bijdrage hebben we nieuwe inzichten opgedaan waarmee we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Naast alle suggesties hebben we ook veel complimenten ontvangen, waarvoor dank! Onze medewerkers doen hard hun best om een mooi product te ontwikkelen, waarmee de zorg voor cliënten en patiënten beter en efficiënter wordt. Jullie vriendelijke woorden motiveren ons enorm!