Nieuwe content voor Kind & Jeugd beschikbaar

4-6-2021

Wij zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest om ons aanbod op het gebied van Kind & Jeugd verder uit te breiden. Naast allerlei vragenlijsten die al beschikbaar waren, richten we ons nu ook op de ontwikkeling van oefeningen en modules voor kinderen en jeugdigen. De eerste oefeningen zijn klaar en vanaf nu beschikbaar binnen het platform! Het betreft het 3G-schema en het 5G-schema.

3G-schema en 5G-schema
Het 3G-schema  en 5G-schema  zijn hulpmiddelen om gedachten, gevoelens en gedrag te bestuderen bijeen bepaalde gebeurtenis. De oefeningen gaan uit van het idee dat vervelende gevoelens ontstaan doordat men negatieve, disfunctionele gedachten heeft over een gebeurtenis. De oefeningen zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en geschikt voor kinderen en jeugdigen van 8-12 jaar. Binnen deze oefeningen werken we veel met geanimeerde beelden en voorbeelden om de kinderen te begeleiden bij het invullen van de oefening.

Meer e-health opdrachten voor Kind & Jeugd
En hier blijft het niet bij! Er worden op dit moment nog meer oefeningen op het gebied van cognitieve gedragstherapie ontwikkeld voor de doelgroep 8-12 jarigen. Deze zullen binnenkort volgen. Daarna gaan we ons aanbod voor Kind & Jeugd steeds verder uitbreiden naar andere therapiescholen en een bredere doelgroep. De afgelopen jaren hebben wij het aantal vragenlijsten voor kinderen en jeugdigen ook al flink uitgebreid. Zo werken we toe naar een uitgebreid en compleet aanbod van online diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen.

Vic de Vos en Kitty de Kat - Embloom

Nieuwe mascottes
Om onze nieuwe e-health opdrachten voor Kind & Jeugd zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de belevingswereld van kinderen, hebben we twee nieuwe mascottes ontwikkeld: Vic de Vos en Kitty de Kat. Zij zullen in elke e-health opdracht te zien zijn en de kinderen begeleiden bij het maken van de opdrachten.