Gratis webinar over ACT

26-04-2021

Donderdag 24 juni a.s. organiseren wij een webinar over ACT, exclusief voor gebruikers van Embloom. Dit webinar wordt gegeven door dr. Tim Batink, Klinisch Psycholoog i.o., Supervisor VGCt & ACT-supervisor. In dit webinar geeft hij praktische handvatten ter ondersteuning van de ACT-casusconceptualisatie. Lees hieronder meer over de inhoud en meld je gauw aan!

De primaire focus van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is het vergroten van de psychologische flexibiliteit, die weer onder te verdelen is in de zes ACT-processen: Acceptatie, Defusie, Zelf als Context, Hier en Nu, Waarden en Toegewijd Handelen. Gezien ACT niet zozeer gericht is op het reduceren van klachten, is de reguliere classificerende diagnostiek (DSM-5) dan ook minder informatief voor een ACT-behandeling. Het is echter wel van belang om relevante informatie te hebben verzameld, alvorens te starten met een ACT-behandeling. Bij de ACT-casusconceptualisatie wordt naast de persoonlijke obstakels ook de persoonlijke veerkracht van een cliënt in kaart gebracht. Ook is er aandacht voor betekenisverlening/zingeving.

Tijdens dit webinar worden er twee praktische tools aangereikt ter ondersteuning van de ACT-casusconceptualisatie. De eerste tool betreft de focused ACT-assessment: middels vier simpele vragen kan je de belangrijkste informatie voor de ACT-casusconceptualisatie verkrijgen. Deze vier vragen (inclusief verdiepingsvragen) zullen uitgebreid worden behandeld, waarna er een video-demonstratie zal plaatsvinden van een focused-assessment. De tweede tool betreft de Flexibiliteits Index Test (FIT-60) – een gratis beschikbare zelfrapportage vragenlijst die de verschillende ACT-processen bij een cliënt in kaart kan brengen. Na een korte introductie van dit instrument, zal er door middel van een casus worden gekeken hoe de resultaten kunnen worden geïnterpreteerd en gebruikt kunnen worden voor de casusconceptualisatie.

Deze twee tools samen kunnen jou als behandelaar helpen om op een efficiënte manier de relevante informatie te verzamelen om een ACT-behandeling vorm te geven. Tenslotte zijn deze twee tools ook prima te combineren/integreren in de meer reguliere classificerende diagnostiek, die vaak ook een vereiste zijn vanuit de zorgverzekeraar.

Meld je aan!
Het webinar vindt plaats op donderdag 24 juni 2021. Het start om 20.00 uur en het zal ongeveer een uur duren. Daarna is er tijd voor vragen. Deelname aan dit webinar is kosteloos. Meld je aan via onderstaand formulier!

[activecampaign form=15 css=1]