Nieuwe oefeningen: Gedragsexperiment, Gedachteschema: uitdagen en Gedachteschema: uitdagen en helpende gedachte

23-06-2021

Er zijn drie nieuwe oefeningen voor Kind & Jeugd vrijgegeven. Het betreft de oefeningen Gedragsexperiment, Gedachteschema: uitdagen en Gedachteschema: uitdagen en helpende gedachte. In deze oefeningen gaan cliënten de geloofwaardigheid van disfunctionele gedachten onderzoeken. Deze oefeningen zijn gericht op kinderen tussen 8 en 12 jaar oud.

Gedragsexperiment
Het Gedragsexperiment is bedoeld om te onderzoeken of disfunctionele gedachten die cliënten hebben over een bepaalde gebeurtenis ook in werkelijkheid kloppen. In deze oefening wordt ingegaan op het formuleren van een niet-helpende en een helpende gedachte. Met een zelfbedacht experiment wordt de geloofwaardigheid van deze gedachten op de proef gesteld. Doel van de oefening is om negatieve gedachten te verminderen en het bedenken van gezonde, helpende gedachten aan te moedigen.

Gedachteschema: uitdagen & Gedachteschema: uitdagen en helpende gedachte
Uitdagen is een hulpmiddel om de zoektocht te ondersteunen naar automatische, disfunctionele gedachten welke leiden tot (negatieve) gevoelens bij een bepaalde gebeurtenis. In het gedachteschema: uitdagen vullen cliënten een gedachteschema en uitdaagvragen in. Zo wordt de cliënt gestimuleerd om de geloofwaardigheid van de disfunctionele gedachte te onderzoeken. Bij de oefening gedachteschema: uitdagen en helpende gedachte vult de cliënt ook een gedachteschema en uitdaagvragen in om de geloofwaardigheid van een niet-helpende gedachte te onderzoeken. Vervolgens wordt in deze oefening stilgestaan bij het formuleren van een alternatieve, helpende gedachte en hoe deze helpende gedachte van invloed is op het gevoel.