Nieuwe vragenlijst: PID-5 NL

16-10-2023

We hebben een nieuwe vragenlijst vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de Nederlandse DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst (PID-5 NL) voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Er zijn twee versies van deze vragenlijst beschikbaar: een zelfrapportagevragenlijst en een informantenvragenlijst.

De Personality Inventory for DSM-5 – PID-5 of DSM-5 Persoonlijkheid (PID-5) sluit aan bij het klinisch bruikbare multidimensionale persoonlijkheidstrekkenmodel in de DSM-5. Het meetinstrument bevraagt de vijf brede domeinen van persoonlijkheid en de bijbehorende facetten. Het is een goed screeningsinstrument om een beeld te krijgen van mogelijke pathologische persoonlijkheidskenmerken.

De vijf brede domeinen, die bevraagd worden, zijn:

  • Negatieve affectiviteit
  • Afstandelijkheid
  • Antagonisme
  • Ongeremdheid
  • Psychoticisme

Er zijn twee versies beschikbaar van de PID-5 NL. De zelfrapportageversie (PID-5 NL) bestaat uit 220 stellingen. De informantenversie (PID-5-IRF NL) bevat 218 stellingen. Elke stelling wordt beantwoord door het kiezen van één van de vier antwoordmogelijkheden variërend van ‘helemaal niet waar of vaak onwaar’ tot ‘helemaal waar of vaak waar’.

De verkorte versie van de PID-5 NL is ook beschikbaar binnen het platform.