Nieuwe content op e-health platform van Embloom

Nieuwe vragenlijsten: AISI, GIH, ABCL, ASR en NKPV

17-05-2019

Onlangs zijn er weer een aantal nieuwe vragenlijsten vrijgegeven voor gebruik (AISI, GIH, ABCL, ASR en NKPV). Het betreft de Attachment Insecurity Screening Inventory, voor kinderen van 2 tot 5 en van 6 tot 12 (AISI 2-5AISI 6-12), en de Globale Indicatielijst Hechting, voor kinderen van 13 tot 18 (GIH 13-18). De vragenlijsten meten hechtingsproblematiek bij kinderen, waarbij geldt dat de AISI vragenlijsten zijn afgeleid van de GIH.

Naast de vragenlijsten voor kinderen hebben wij tevens de Adult Behaviour Checklist (ABCL) en Adult Self Report (ASR) vrijgegeven voor gebruik. De ABCL en ASR zijn vragenlijsten voor het vaststellen van vaardigheden, emotionele problemen en gedragsproblemen bij volwassenen. De ABCL wordt ingevuld door iemand die de volwassene goed kent en de ASR wordt ingevuld door de volwassene zelf.

Tot slot hebben wij de Nederlandse Klinische Persoonlijkheidsvragenlijst (NKPV) vrijgegeven. Dit betreft een persoonlijkheidsvragenlijst die klinisch relevante persoonlijkheidskenmerken in kaart brengt bij volwassen cliënten in de ggz.