Nieuwe content op e-health platform van Embloom

Nieuwe vragenlijsten: MVI en PQ-16 (EN)

04-05-2020

Er zijn twee nieuwe vragenlijsten vrijgegeven binnen het Embloom Platform. Het betreft de Multidimensionele Vermoeidheids Index (MVI) en de Engelstalige versie van de Prodromal Questionnaire 16 (PQ-16).

De Multidimensionele Vermoeidheids Index (MVI) geeft een actueel beeld van de ervaren vermoeidheid bij volwassenen. De MVI kan afgenomen worden door psychologen, artsen en gezondheidswetenschappers ten behoeve van research in een medische context, arbeidssituatie, emotieonderzoek en meer. De vragenlijst bestaat uit vijf hoofdschalen: algemene vermoeidheid, lichamelijke vermoeidheid, reductie in activiteit, reductie in motivatie en cognitieve vermoeidheid.

De Prodromal Questionnaire 16 (PQ-16) is gericht op screening van subklinische symptomen bij volwassenen die indicatief kunnen zijn voor een verhoogd risico op een psychotische stoornis. De vragenlijst is opgebouwd uit stellingen met veertien positieve symptomen en twee negatieve symptomen gevolgd door vervolgvragen over lijdensdruk en/of belemmering.