Stilte voor de storm, samen sterk

22-04-2020

Nu de maatregelen rondom COVID-19 langzaam worden versoepeld, wordt er hardop nagedacht over het opstarten van de reguliere zorg. De media hebben het dan vooral over ziekenhuiszorg of verpleeghuiszorg. De ggz is onderbelicht, maar ook in deze sector moet nagedacht worden over manieren om de grote toestroom van cliënten straks in goede banen te leiden.

De afgelopen periode is een stuwmeer aan ggz-cliënten ontstaan en dit effect wordt versterkt door nieuwe ggz-problematiek als gevolg van de coronacrisis zelf. Bottlenecks in cliëntstromen leiden op korte termijn tot verergering van klachten en financiële problemen bij instellingen en praktijken. Op langere termijn is een inhaalslag te verwachten en zullen wachtlijsten explosief stijgen. Er zijn sinds de crisis immers niet meer behandelaren bijgekomen. Veel mensen hebben het zwaar in deze tijd, mensen zijn dierbaren verloren, hun baan kwijtgeraakt. Thuiswerkende ouders ervaren stress met rond rennende kinderen om zich heen. Het gebrek aan sociale contacten eist zijn tol, in alle lagen van de bevolking. Nederland heeft de ggz hard nodig en er is slechts beperkte capaciteit.

Inmiddels hebben veel behandelaren ervaring opgedaan met e-health en dit zal blijvend bijdragen aan meer efficiënte zorg in de toekomst. De digitale transitie in de ggz is in een stroomversnelling geraakt en e-health is massaal omarmd. Bij Embloom zien we dat niet alleen beeldbellen, maar ook online oefeningen en zorgprogramma’s meer dan ooit worden ingezet. Zorgverleners hebben alles op alles gezet om de zorg voor cliënten doorgang te laten vinden en verdienen daarvoor alle lof. Wij hebben op onze beurt een bijdrage willen leveren door tijdelijk onze tarieven te verlagen. De snelheid waarmee de zorg digitaal ging heeft echter ook geleid tot chaotische situaties bij zorgverleners en bij leveranciers van online diensten. Om te voorkomen dat we opnieuw verrast worden is het belangrijk ons tijdig voor te bereiden op nieuwe cliëntstromen die er hoe dan ook aankomen.

Samenwerken is volgens mij het sleutelwoord om de grote toestroom van cliënten straks het hoofd te kunnen bieden en een goede triage kan daarbij behulpzaam zijn. Embloom heeft bewezen effectieve oplossingen om online triage te ondersteunen, maar elk ander middel waarmee hetzelfde doel wordt bereikt is natuurlijk prima. Door vroeg in het zorgtraject te screenen, kunnen zorgverleners ervoor zorgen dat zorgvraag en behandelaanbod beter op elkaar aansluiten. Door samen te werken en te zorgen voor de juiste zorg op de juiste plaats kan behandelcapaciteit optimaal worden ingezet.

Verzekeraars kunnen deze samenwerking faciliteren door het aanpassen van regelgeving rondom triage en (door)verwijzing. Daarmee kan onnodig rondverwijzen van cliënten worden voorkomen. Ook budgetplatfonds zouden (tijdelijk) moeten worden afgeschaft zodat zorgverleners, met of zonder contract, de garantie hebben dat de geleverde zorg ook wordt vergoed. Niet iedere zorgverlener kan namelijk even snel opschalen, voorkom daarom dat patiëntenstops worden ingesteld bij zorgverleners die nog behandelcapaciteit beschikbaar hebben.

Ik ben normaal niet van de berichten over dreigend onheil en we moeten dingen ook niet erger maken dan ze zijn. Wel denk ik dat ondanks de huidige drukte, het op dit moment slechts stilte is voor de storm. Iedereen levert op zijn of haar manier een bijdrage aan effectieve en efficiënte zorg, zodat wachtlijsten niet onnodig oplopen. De bijdrage van Embloom komt in de vorm van e-health, waaronder online triage. Daarbij geldt dat e-health slechts een vorm van zorg is, die afhankelijk van de situatie de voorkeur geniet of niet. Doe er je voordeel mee.

Marco Essed
Algemeen directeur Embloom

Marco Essed

Marco Essed is algemeen directeur en oprichter van Embloom. Voordat hij met Embloom begon was hij werkzaam binnen de directie van Lionarons GGZ in Heerlen. Hier maakte hij kennis met de mogelijkheden van ICT in de zorg. In eerste instantie wilde Marco met Embloom het verwijsproces van patiënten verbeteren, maar al snel bleek er interesse voor meer mogelijkheden van het systeem. Inmiddels is het Embloom Platform één van de meest gebruikte systemen voor diagnostiek en behandeling in Nederland. Embloom is daarnaast actief in België, Duitsland en Engeland.