Nieuwe vragenlijsten: NPV-J-3 en PID-5-NL

22-12-2021

Vandaag zijn er twee nieuwe vragenlijsten vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de NPV-J-3 en de PID-5-NL. Van de PID-5-NL zijn twee versies beschikbaar: een zelfrapportagevragenlijst en een informantenvragenlijst.

Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 3 (NPV-J-3)
De NPV-J-3 meet vijf persoonlijkheidseigenschappen die zowel in de behandelpraktijk als in de professionele sfeer van nut zijn. De vragenlijst bevat 90 vragen die met “Ja – ? – Nee” beantwoord kunnen worden. De vragenlijst maakt onderscheid in vijf schalen. Twee van deze vijf schalen zijn verder onderverdeeld in subschalen:

 • IN: Inadequatie of Neuroticisme
  • DEP: Depressiviteit
  • ANG: Angst
 • VO: Volharding
 • SI: Sociale Inadequatie of Sociale Angst
  • VER: Verlegenheid
  • SOC: Sociale Vermijding
 • RE: Recalcitrantie
 • DO: Dominantie

DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst (PID-5-NL)
De Nederlandse versie van de DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst (PID-5-NL) brengt de persoonlijkheidstrekken van een patiënt in kaart. Deze benadering van persoonlijkheidsdynamiek sluit aan bij deel III van de DSM-5, die een alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen beschrijft, waarin persoonlijkheidsstoornissen worden beschreven aan de hand van beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren en van de pathologische persoonlijkheidstrekken.

Er zijn twee versies beschikbaar: De PID-5-BF-NL is een zelfrapportagelijst die de patiënt zelf kan invullen en de PID-5-IBF-NL is een informantenlijst. Beide vragenlijsten bestaan uit 25 items en geven een globaal beeld van de persoonlijkheid op basis van de volgende vijf facetten:

 • Negatieve affectiviteit
 • Afstandelijkheid
 • Antagonisme
 • Ongeremdheid
 • Psychoticisme