Nieuwe vragenlijsten: VAST en KAST

Er zijn twee nieuwe vragenlijsten vrijgegeven binnen het Embloom platform. Het betreft de Vrouwelijke Atleten Screening Tool (VAST) en de Kracht Atleten Screening Tool (KAST).

Het is bekend dat sporters een hoger risico lopen om een eetstoornis te ontwikkelen dan niet-sporters. Vroege signalering van eetstoornissen vergroot de kans op herstel. De VAST richt zich op Nederlandstalige vrouwelijke sporters van alle niveaus en uit sporten die het slankheidsideaal nastreven (zoals duursporten, esthetische sporten en sporten met gewichtsklassen). De KAST is bedoeld voor Nederlandstalige mannelijke en vrouwelijke krachtsporters van alle niveaus en uit sporten die het gespierdheidsideaal nastreven.

De VAST en de KAST zijn ontwikkeld om uit te vinden hoe groot het risico is dat atleten last hebben van eetstoornissen. De diagnose of er sprake is van een subklinische of klinische eetstoornis moet daarna gesteld worden door een professional met expertise in eetstoornissen, bij voorkeur ook met ervaring in de sport. De vragenlijsten hebben 33 items, waarvan 32 items te beantwoorden zijn op een 4-puntsschaal en één item te beantwoorden is op een 2-puntsschaal. De afname duurt tussen de 5 en 10 minuten.