Positieve Gezondheid Vragenlijst: medewerking gevraagd voor onderzoek

16-10-2020

Vandaag is de Positieve Gezondheid Vragenlijst (PGV) vrijgegeven binnen ons platform. De PGV brengt de algemene gezondheid van de cliënt in kaart en geeft aan op welke gebieden er nog winst te behalen valt. Maar nog belangrijker is dat de vragenlijst aangeeft op welke gebieden het goed gaat, zodat de cliënt aanknopingspunten heeft om aan de slag te gaan met het verminderen van zijn of haar psychische klachten. De PGV is gebaseerd op de principes van positieve gezondheid en positieve psychologie. Lees hier meer over de PGV.

Onderzoek PGV
De PGV is een vragenlijst in ontwikkeling en wordt momenteel (wetenschappelijk) onderzocht in samenwerking met Maastricht University. Daarnaast zal er naar verwachting onderzoek worden gedaan door de Open Universiteit. De vragenlijst is standaard gedeactiveerd. Wil je gebruik maken van de PGV en daarmee bijdragen aan het onderzoek, dan kun je dat doorgeven via info@embloom.nl. Wij zorgen er dan voor dat de Positieve Gezondheid Vragenlijst voor jou geactiveerd wordt, zodat je deze kunt inzetten bij cliënten. Je hoeft verder niets te doen. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe mensen scoren op de vragenlijst, zodat wij meer informatie kunnen geven over wat een score betekent. Hiermee kunnen we de vragenlijst in de toekomst verbeteren.

Informed consent
Uiteraard gebruiken wij geen gegevens voor het onderzoek zonder toestemming van jou en van de cliënt. Door ons te verzoeken de vragenlijst te activeren geef jij ons toestemming de data geanonimiseerd te gebruiken. Aan het einde van de vragenlijst vragen wij ook om toestemming van de cliënt. Wij leggen uit dat de gegevens geanonimiseerd worden gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek. In rapporten over het onderzoek zullen gepubliceerde gegevens strikt vertrouwelijk en anoniem weergegeven worden en niet te herleiden zijn naar personen. Geeft een cliënt geen toestemming voor het gebruik van zijn of haar gegevens, dan gebruiken wij die gegevens niet. Als behandelaar beschik je altijd over de gegevens, ook als een cliënt ons geen toestemming geeft.

Volledig kosteloos
Het gebruik van de PGV binnen het onderzoek is volledig kosteloos. Wij rekenen geen licentiekosten en ook geen applicatiekosten.

Heb je vragen over het onderzoek, dan kun je een e-mail sturen naar info@embloom.nl.