Nieuwe content op e-health platform van Embloom

Nieuwe vragenlijsten BYI-2-NL

28-02-2020

De onlangs vrijgegeven vragenlijst BYI-2-NL bestaat uit meerdere onderdelen: Beck Depression Inventory for Youth (BDI-Y), Beck Anxiety Inventory for Youth (BAI-Y), Beck Anger Inventory for Youth (BANI-Y), Beck Disruptive Behavior Inventory for Youth (BDBI-Y), Beck Self-Concept Inventory for Youth (BSCI-Y). Deze vragenlijsten kunnen vanaf nu ook los ingezet worden.

Beck Depression Inventory for Youth (BDI-Y)
In deze vragenlijst zijn items opgenomen die de negatieve gedachten van de jongere over zichzelf, zijn of haar leven en de toekomst, trieste gevoelens en fysiologische indicaties van depressie weerspiegelen.

Beck Anxiety Inventory for Youth (BAI-Y)
De items in deze vragenlijst gaan over de angsten van kinderen, over hun zorgen en over fysiologische symptomen die geassocieerd worden met angst.

Beck Anger Inventory for Youth (BANI-Y)
De items in deze vragenlijst hebben betrekking op gevoelens en cognities die worden geassocieerd met boosheid: percepties van een slechte behandeling, negatieve gedachten over anderen en gevoelens van boosheid.

Beck Disruptive Behavior Inventory for Youth (BDBI-Y)
De BDBI-Y is ontworpen om jongeren te identificeren wiens symptomen worden geassocieerd met de criteria voor de oppositioneel-opstandige stoornis en de antisociale gedragsstoornis.

Beck Self-Concept Inventory for Youth (BSCI-Y)
Met de items in deze vragenlijst worden zelfpercepties onderzocht, zoals competentie, mentale (veer)kracht en positieve zelfwaarde.