Nieuwe content op e-health platform van Embloom

Nieuwe vragenlijsten: BYI-2-NL en PCL-5

21-01-2020

Onlangs zijn er weer twee nieuwe vragenlijsten vrijgegeven binnen het Embloom Platform. Het betreft de Beck Youth Inventories – Second Edition – Nederlandse versie – Revised (BYI-2-NL) en de PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5).

Beck Youth Inventories – Second Edition – Nederlandse versie – Revised (BYI-2-NL)
De BYI-2-NL bestaat uit vijf zelfrapportagevragenlijsten. Ze zijn bedoeld om de beleving van een kind of adolescent op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart te brengen. Elke vragenlijst bestaat uit twintig uitspraken over gedachten, gevoelens of gedrag die kenmerkend zijn voor de emotionele en sociale problematiek van kinderen en adolescenten.

PTSS Checklist voor de DSM-5 (PCL-5)
De PCL-5 is een zelfrapportagevragenlijst voor jeugdigen en volwassenen, met 20 items, die de 20 symptomen van PTSS meet volgens de DSM-5. De vragenlijst kan worden ingevuld voorafgaande aan een therapiesessie (in de wachtkamer, of online) of door deelnemers als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek.

De PCL-5 kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt, waaronder:

• Het monitoren van verandering in symptomen gedurende en na een behandeling
• Het screenen op PTSS
• Het verkrijgen van een voorlopige indicatie voor PTSS

Er is een Nederlandstalige en Engelstalige versie van de PCL-5 beschikbaar in het Embloom platform.