Het verhaal achter Embloom

30-10-2019

Sinds vorige maand hebben wij een nieuwe naam: TelePsy heet nu Embloom. Inmiddels hebben we een nieuwe website en wordt alles omgezet in de nieuwe huisstijl. Maar hoe is deze naamswijziging tot stand gekomen? En waar staat Embloom precies voor? Welke plannen zijn er voor de toekomst? Deze vragen heb ik gesteld aan Marco Essed, algemeen directeur van Embloom.

Hoe ben je ooit bij de naam TelePsy gekomen?
“TelePsy is opgericht in 2010, met het doel om huisartsen op afstand (Tele…) te ondersteunen bij de triage en doorverwijzing van mensen met psychische problemen (…Psy). Huisartsen kunnen een digitaal consult aanvragen bij één van onze psychologen. De naam ‘TelePsy’ is geïnspireerd op consultatiediensten zoals ‘teledermatologie’, waarbij de huisarts op afstand een consult kan aanvragen bij een dermatoloog.”

Waarom de verandering naar Embloom?
“Om huisartsen op afstand te ondersteunen, hebben wij een e-health platform ontwikkeld, waarbij gebruik werd gemaakt van psychologische vragenlijsten. Het platform was echter niet alleen voor onze eigen psychologen bruikbaar, maar ook voor andere hulpverleners. Door de jaren heen kregen we steeds meer klanten en we ontwikkelden steeds meer vragenlijsten, oefeningen, behandelmodules en andere e-health toepassingen. En e-health is niet per definitie ‘zorg op afstand’, het kan ook in aanwezigheid van de cliënt worden ingezet. De lettergreep ‘Tele’ in onze naam dekte niet meer de lading. Ook kregen wij steeds meer klanten uit de somatische hoek, want wij hebben tal van vragenlijsten voor monitoring van bijvoorbeeld heup-, knie- en schouderklachten. De lettergreep ‘Psy’ dekte dus ook niet meer de lading. Tijd voor een nieuwe naam!”

Waar staat Embloom voor?
“We wilden niet opnieuw de fout maken door een naam te kiezen die beschrijft wat je op dat moment doet, want dat kan in de toekomst veranderen. We zochten naar een naam die positief klinkt en ons grotere doel omschrijft: wij willen met ons platform de zorg beter maken, wij willen de levens van patiënten mooier maken en hulpverleners in hun kracht zetten. Embloom staat voor een nieuw begin, het omschrijft het grotere doel waar wij voor staan.”

Wat zijn de plannen voor de komende 5 jaar voor Embloom?
“Dat is een moeilijke vraag, want ontwikkelingen gaan momenteel te snel om zo ver vooruit te plannen. Technisch is steeds meer mogelijk en ook op klinisch gebied ontstaan geregeld nieuwe inzichten, waarbij e-health ondersteunend kan zijn. Wij spannen ons in om continu in de behoefte van onze klanten te voorzien. De komende jaren willen wij in ieder geval de bestaande content en functionaliteiten voor de ggz verder uitbreiden en verbeteren. De doelgroep kinderen en jeugd heeft hierbij onze bijzondere aandacht. Daarnaast willen wij ons ook nadrukkelijk gaan richten op de medisch specialistische en paramedische zorg. Wij hadden reeds een ruim aanbod aan meetinstrumenten voor somatische zorg, welke wij aanboden via een ander label. Nu valt alles onder Embloom en kunnen wij als één merk naar buiten treden.”

Welke ambities heb je nog op internationaal niveau?
In 2016 hebben wij een kantoor geopend in Duitsland en in 2018 zijn wij partner geworden binnen een groot innovatieproject rondom e-mental health in de huisartspraktijk. De komende jaren willen wij in Duitsland verder groeien, waarbij wij ons in eerste instantie richten op de ggz. Ook in België neemt de interesse voor e-mental health toe en het aantal Vlaamse klanten groeit gestaag. Wij werken samen met een Belgische partner, waarmee wij onder andere nieuwe e-health toepassingen ontwikkelen. In Engeland zijn we ook actief, al loopt het daar nog niet zo’n vaart. De komende jaren willen we vooral focussen op landen en sectoren waarin we reeds actief zijn. Wij hebben op korte termijn geen plannen voor een nieuw kantoor in het buitenland, al weet je natuurlijk nooit wat er op je pad komt.”

Eline Maas
PR- en communicatieadviseur

Embloom | Eline Maas

Eline Maas

Eline Maas is PR- en communicatieadviseur bij Embloom en verzorgt de marketing en communicatie voor de Nederlandse markt. In deze functie is ze onder andere verantwoordelijk voor de social media, het beheer van de website, het schrijven van blogs en nieuwsartikelen en online marketing activiteiten. Eline heeft kennis van en ervaring in de ziekenhuiswereld en zet deze in tijdens haar werkzaamheden.