Man vult STV KWV in op tablet

Nieuwe vragenlijsten: STV en KWV

5-11-2019

Onlangs zijn er twee nieuwe vragenlijsten vrijgegeven binnen het Embloom Platform: de Sessie Tevredenheid Vragenlijst (STV) en de Korte Welbevinden Vragenlijst (KWV). Beide vragenlijsten zijn door Embloom ontwikkeld en zijn bedoeld voor tracking. Met tracking wordt bedoeld dat de vragenlijsten intensief (bij voorkeur elke sessie) worden ingezet voor monitoring van de tevredenheid en het ervaren niveau van de klachten. De vragenlijsten stellen de behandelaar in staat om de behandeling op de cliënt af te stemmen en tijdig bij te sturen wanneer nodig. Hierdoor blijft de kans op drop-out zo klein mogelijk.

STV

De Sessie Tevredenheid Vragenlijst (STV) is een korte trackingvragenlijst die de tevredenheid van de cliënt over de behandeling uitvraagt. De STV is een door Embloom ontwikkelde variant op de Session Rating Scale (SRS) van Scott Miller.

Handleiding STV

KWV

De Korte Welbevinden Vragenlijst (KWV) is een korte trackingvragenlijst gericht op het functioneren en welbevinden van de cliënt. De KWV is een door Embloom ontwikkelde variant op de Outcome Rating Scale (ORS) van Scott Miller.

Handleiding KWV