Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Angststoornissen
DoelDe BSQ meet hoe angstig mensen zijn voor paniek-gerelateerde, lichamelijke sensaties. De lijst bestaat uit 17 symptomen. De meeste zijn van somatische aard, maar ook psychische symptomen komen aan bod. De vragenlijst sluit aan bij het “angst voor de angst concept” (Chambless & Goldstein). Een hoge score betekent veel angst voor de lichamelijke en psychische gewaarwordingen die optreden bij paniek.
AntwoordtypeDe BSQ bestaat uit 17 symptomen die worden gescoord op een 5-puntsschaal van “niet” (=1) tot “heel erg” (=5).
ScoringDe score van de BSQ wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen. Een hoge score betekent veel angst voor de lichamelijke en psychische gewaarwordingen die optreden bij paniek.
SubschalenNaast de totaalscore worden soms drie of vier subschalen verondersteld, maar een definitieve factor-oplossing is nog niet gevonden.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe betrouwbaarheid is goed, zowel interne consistentie als test-hertest. Validiteit is hoog. De test is gevoelig voor een therapie-effect en er kan worden getoetst op klinisch relevante verschillen.
NormgroepenEr zijn normtabellen voor mannen en vrouwen, ten opzichte van ‘normalen’ en patiënten
Literatuur en copyright

De Beurs, E. (1993). The assessment and treatment of panic disorder with agoraphobia. Amsterdam, The Netherlands: Thesis publishers.

© 1984 D.L. Chambless

Nederlandse vertaling door: W.A. Arrindell, RUG Groningen.

De test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00