Inhoud
Doelgroep Volwassenen – Flexibiliteit
DoelDe FIT-60 brengt de flexibiliteit van een persoon in kaart. Deze flexibiliteit bepaalt hoe iemand omgaat met vervelende gedachten, gevoelens en (lichamelijke) ervaringen. De flexibiliteit wordt gebaseerd op zes kerncomponenten van de Acceptance and Commitment Therapie (ACT): acceptatie, defusie, zelf als context, hier en nu, waarden en toegewijd handelen.
AntwoordtypeDe FIT-60 bestaat uit 60 multiple choice vragen. De antwoorden worden gescoord op een 7-puntsschaal oplopend van “0 = helemaal oneens” tot “6 = helemaal eens”.
Scoring De score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen. Bepaalde items worden gespiegeld zodat een hogere score vertaalt in een hogere mate van flexibiliteit.
Subschalen• Acceptatie
• Defusie
• Zelf
• Hier en nu
• Waarden
• Toegewijd handelen
• Flexibiliteits Index Score
Psychometrische gegevens
NormgroepenEr zijn twee normgroepen beschikbaar:
• een algemene normgroep
• een normgroep met studenten.
Literatuur en copyright

Copyright 2012 © T. Batink, G. Jansen & H.R.A. De Mey.

Licentiekosten

€ 0,00