Inhoud
DoelgroepVolwassenen en adolescenten vanaf 18 jaar
DoelDe VAR-2 is een vragenlijst, bestaande uit 94 items, gericht op het voorspellen van de te verwachten verzuimduur. Met de VAR-2 kan worden bepaald of er een verhoogd risico is op langdurig verzuim. Ook worden risico indexen berekend met betrekking tot vitaliteit en balans steun-stressoren.
AntwoordtypeDe vragen worden gescoord op een 4-puntsschaal lopend van “Niet” tot “Meestal of altijd” en “Mee oneens” tot “Helemaal mee eens”.
SubcategorieënDe VAR-2 heeft 13 schalen welke verdeeld zijn over vijf domeinen:
• steun
• stressoren
• persoonskenmerken
• klachten
• ervaren beperkingen.

De schalen zijn genormeerd. Bij een aantal schalen behoren subschalen (thema’s). De thema’s zijn niet genormeerd en worden gebruikt als checklist. Er zijn in totaal 23 thema’s. Op geaggregeerd niveau worden er drie risico-indexen berekend:
• verzuimrisico
• vitaliteit
• balans steun-stressoren.
ScoringDe VAR-2 bestaat uit genormeerde schalen die inzicht geven in werk en welbevinden. Hierdoor komt men te weten waarom bepaalde indexen zijn verhoogd en de professional krijgt ideeën aangereikt wat er aan de hand is.
Pychometrische gegevens
AlgemeenDe basale psychometrische eigenschappen van de VAR-2 zijn onderzocht. Maar er zijn nog veel meer aspecten die nader bestudeerd moeten worden. Studies naar de voorspellende waarde van de VAR-2 ten aanzien van verzuim zullen herhaald moeten worden omdat het maatschappelijk speelveld (wetgeving, economie, sociale verhoudingen) telkens verandert. Onderzoek op dit vlak is maar beperkt houdbaar. Ook klachten waarmee mensen zich ziek melden verschuiven. Tien jaar geleden was de situatie anders dan nu.
Om bovengenoemde redenen worden geïnteresseerden en gebruikers van de VAR-2 aangeraden de studies te lezen die gedaan zijn naar de VAR en VAR-2 om zelf een oordeel te vellen over de ‘validiteit’ van de VAR-2.
NormgroepEr is één normgroep van werkenden beschikbaar.
Literatuur en copyright

A.A. Vendrig  © 2018

Vendrig, A.A. & Schaafsman, F.G. (2018). Reliability and validity of the Work and Well-Being Inventory (WBI) for employees. Journal of Occupational Rehabilitation, 28, 377-390. doi: 10.1007/s10926-017-9729-7

Vendrig, L., Hove. M. van, Meijel, M. van, & Donceel, P. (2011). Voorspellen van de verwachte verzuimduur met de Vragenlijst ArbeidsReïntegratie. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 19, 7-13.

Vendrig, L. (2007). Risico op langdurig verzuim onderzocht met de Vragenlijst ArbeidsReïntegratie (VAR). Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 7, 386-391.

Vendrig, L. (2005). De vragenlijst arbeidsreïntegratie. Diagnostiek-Wijzer, 8, 27-39.

Handleiding
Licentiekosten

€ 4,40

per afname