Inhoud
DoelgroepKind en Jeugd – Fundamentele onthechting
DoelDe VFO meet fundamenteel onthecht gedrag gekenmerkt door een diepgeworteld gebrek aan sociale en emotionele binding. De VFO is een gedragsbeoordelinglijst die ingezet wordt bij kinderen en jongeren van 4-18 jaar en ingevuld wordt door ouders, leerkrachten of hulpverleners. De VFO maakt onderscheid tussen sociale onthechting (dominant, manipulerend of intimiderend gedrag), emotionele onthechting (gewetenloos, emotieloos, en egocentrisch gedrag) en sociaal-emotionele onthechting (een combinatie van de twee eerder genoemde kenmerken).
AntwoordtypeDe VFO bestaat uit 16 vragen over gedrag waarbij het laatste half jaar in acht moet worden genomen. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “Het genoemde gedrag komt niet of nauwelijks voor” (0) tot “Het genoemde gedrag komt zeer vaak voor (dagelijks)” (4).
ScoringDe score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen.
Subschalen• Sociaal-emotioneel onthecht gedrag
• Sociaal onthecht gedrag
• Emotioneel onthecht gedrag
Pychometrische gegevens
AlgemeenDe COTAN heeft de VFO geëvalueerd. De betrouwbaarheid en de normen worden als goed beoordeeld en de begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit als onvoldoende.
NormgroepenEr zijn meerdere normgroepen beschikbaar waarbij gedifferentieerd wordt op basis van geslacht, leeftijd, respondent (ouder/leerkracht) en populatie (normale populatie vs. klinische populatie).
Literatuur en copyright

van der Ploeg J. & Scholte, E. (2005). Vragenlijst Fundamentele Onthechting Handleiding. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu van Loghum.

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 3,95

per afname