Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Trauma
DoelDe VIG is een niet-genormeerde test die de ernst van traumatische klachten inventariseert.
AntwoordtypeDe VIG bestaat uit 15 vragen die worden gescoord op een 4-puntsschaal lopend van “Helemaal niet” tot “Vaak”.
ScoringDe score wordt uitgedrukt in de somscore van alle items tezamen. De hoogte van de score zegt iets over de ernst van de traumatische klachten.
Psychometrische gegevens
NormgroepEr is geen normgroep beschikbaar.
Licentiekosten

€ 0,00