Inhoud
DoelgroepKind en Jeugd – Psychosociale vaardigheden
OmschrijvingDe VPV brengt de psychosociale vaardigheden van jeugdigen in kaart. Het gaat hierbij om interpersoonlijke vaardigheden (relationele en affectieve vaardigheden) en intrapersoonlijke vaardigheden (zelfsturing en zelfbewustzijn). De VPV kan worden ingezet als zelfrapportagevragenlijst (VPV-Z) of als informantenversie bij bijvoorbeeld ouders of verzorgers (VPV-I).
AntwoordtypeDe VPV bestaat uit 36 stellingen met een multiple choice antwoord. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “Helemaal niet mee eens” (1) tot “Helemaal mee eens” (5).
ScoringDe score wordt bepaald door de antwoorden van de vragen op te tellen.
Subschalen• Totaalscore VPV
• Interpersoonlijke vaardigheden
• Intrapersoonlijke vaardigheden
• Relationele vaardigheden
• Affectieve vaardigheden
• Zelfsturing
• Zelfbewustzijn
Pychometrische gegevens
AlgemeenDe COTAN heeft de VPV geëvalueerd. De normen en betrouwbaarheid worden als goed beoordeeld, de begripsvaliditeit als voldoende en de criteriumvaliditeit als onvoldoende wegens een te beperkt onderzoek.
NormgroepenEr zijn twee normgroepen beschikbaar: een informantenrapportage normgroep en een zelfrapportage normgroep.
Literatuur en copyright

van der Ploeg, J. & Scholte, E. (2013). Vragenlijst Psychosociale vaardigheden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

©2013 J.D. van der Ploeg, E.M. Scholte, Bohn Stafleu van Loghum.

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 3,95

per afname