Koen Schreurs, ontwikkelaar van de nieuwe paniekmodule

prof. dr. Koen Schreurs

De nieuwe Paniekmodule

22-08-2018

In Nederland heeft 10% van de bevolking wel eens een paniekaanval meegemaakt en bijna 4% van de bevolking heeft een paniekstoornis. Met de juiste behandeling kan een paniekstoornis goed behandeld worden en e-health kan hierbij ondersteuning bieden. Onlangs hebben wij een paniekmodule ontwikkeld in samenwerking met InnoPsy, drs. Helen Lionarons (klinisch psycholoog) en prof. dr. Koen Schreurs (psychiater).

De nieuwe Paniekmodule is bedoeld om cliënten door middel van informatie en oefeningen beter te leren omgaan met angst en paniekaanvallen. De Paniekmodule is opgebouwd uit negen deelmodules en een dagboek. Als behandelaar kunt u de module in zijn geheel klaarzetten of u kunt slechts de deelmodules klaarzetten die u nodig acht.

Elke deelmodule behandelt een ander onderwerp en biedt psycho-educatie, oefeningen, video’s en audiomateriaal aan. Zo worden er in de Paniekmodule verschillende thema’s besproken, zoals lichamelijke reacties, negatieve gedachten, exposure, de rol van ademhaling en medicatie bij de paniekstoornis. Aanvullend op de module hebben wij een paniekdagboek ontwikkeld. In het Paniekdagboek kan onder andere de ernst, frequentie en aanleiding van de paniekaanvallen vastgelegd worden.

De Paniekmodule kan breed worden ingezet voor zowel jongeren, alsook voor adolescenten en volwassenen. De module kan ingezet worden binnen de huisartsenzorg, in samenwerking met de POH-GGZ, alsmede binnen de generalistische- of specialistische GGZ. De licentiekosten bedragen €0,50,- per deelmodule.

Bekijkt u voor meer informatie ook onderstaande instructievideo (1.45 min) met prof. dr. Koen Schreurs. Koen Schreurs is hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en auteur van meer dan 80 wetenschappelijke publicaties. Hij heeft als psychiater ruim 18 jaar ervaring in de diagnostiek en behandeling van ernstige en complexe angst- en dwangstoornissen. Hij is hoofd van het Academisch Angstcentrum, een samenwerking tussen Maastricht University en Mondriaan.