Validatieonderzoek TeleScreen 5.0

21-09-2018

Om hulpverleners te ondersteunen bij de diagnostiek en classificatie van psychische stoornissen heeft Embloom de TeleScreen ontwikkeld. De TeleScreen screent op de belangrijkste psychische aandoeningen en brengt psychosociale problemen en de voorgeschiedenis van de patiënt in kaart. De TeleScreen wordt continue doorontwikkeld en waar nodig aangepast. Hiervoor is onderzoek naar de validiteit van de TeleScreen essentieel.  

Maastricht University en de Universiteit van Twente hebben in de afgelopen jaren (validatie)onderzoek verricht binnen een huisartsenpopulatie en binnen een populatie mensen met persoonlijkheidsstoornissen in de specialistische GGZ. Hiervan zijn verschillende onderzoeken inmiddels gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift1,2,3,4.

Onderzoeksresultaten na invoering DSM-5

Onlangs is de TeleScreen vernieuwd en aangepast op basis van de DSM-5. In de afgelopen maanden heeft er dan ook opnieuw validatieonderzoek plaatsgevonden. Om meer te weten te komen over de onderzoeksmethoden en de discussie van de resultaten verwijzen wij u naar de originele artikelen2,3.

Wij onderzochten de validiteit van de TeleScreen door routinematig verzamelde uitslagen van 480 patiënten van Limburgse huisartsenpraktijken te vergelijken met het oordeel van een psycholoog. Resultaten toonden aan dat de TeleScreen diverse stemmings-, angst-, aan middelen gebonden stoornissen en aandachtstekortstoornissen correct kon bepalen zonder tussenkomst van de psycholoog, evenals de aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. Ook gaf de TeleScreen een adequaat echelonadvies. Voor een aantal klinische stoornissen was het aantal foutpositieven en foutnegatieven hoog (bijvoorbeeld de aanpassingsstoornis). Een volledig overzicht van de resultaten is verwerkt in de nieuwe handleiding.

We kunnen concluderen dat de TeleScreen over het algemeen een valide bron van informatie is bij het classificeren van psychische stoornissen. Het instrument kan als hulpmiddel worden gebruikt om te kijken of er een indicatie is voor een DSM-5 stoornis en kan de hulpverlener ondersteunen bij het geven van een echelonadvies. Het kan diverse stoornissen adequaat herkennen, uitsluiten en voorspellen, maar zonder klinisch oordeel kunnen geen definitieve diagnoses worden gesteld. Daar waar nodig zullen vragen worden aangescherpt en opnieuw worden geëvalueerd.

Aanpassingen TeleScreen S en P vanaf 1 oktober 2018

Op basis van onze bevindingen en de feedback van onze gebruikers wordt de indicatie ‘persoonlijkheidsproblematiek’ vanaf 1 oktober 2018 verwijderd uit de TeleScreen S en ondergebracht in de TeleScreen P. De ingangsvragen die worden gesteld om de indicatie ‘persoonlijkheidsproblematiek’ te genereren zijn oorspronkelijk ontwikkeld om te onderzoeken of een persoon aan de algemene criteria van een persoonlijkheidsstoornis voldoet. Naar aanleiding van een indicatie ‘persoonlijkheidsproblematiek’ zou verdiepend onderzoek naar specifieke persoonlijkheidsstoornissen plaats moeten vinden. In de praktijk bleek echter dat deze vervolgstap niet altijd werd gezet. De term ‘persoonlijkheidsproblematiek’ werd daarentegen door sommigen gezien als indicatie voor een persoonlijkheidsstoornis. We hebben deze ingangsvragen daarom verwijderd uit de TeleScreen S, mede omdat we hiermee het doel van de TeleScreen S, namelijk het in kaart brengen van syndroomstoornissen, voorbijschoten. De betreffende ingangsvragen vindt u vanaf nu in de TeleScreen P waar zij beter thuishoren. De TeleScreen P brengt de algemene criteria van een persoonlijkheidsstoornis en de criteria van specifieke persoonlijkheidsstoornissen in kaart.

Wij zijn blij met de feedback van onze gebruikers en willen hen van harte bedanken. Door middel van deze feedback kunnen wij onze instrumenten blijven verbeteren.

Referenties

1 Dijksman I, Dinant GJ, Spigt M. eDiagnostics: a promising step towards primary mental health care. Fam Pract 2013; 30: 695-704.

2 Dijksman I, Dinant GJ, Spigt M. The concurrent validity of a new eDiagnostic system for mental disorders in primary care. Fam Pract 2016; 33: 607-16.

3 Dijksman I, Dinant, G. J, Spigt M. (2017). E- diagnostiek voor psychische stoornissen. Huisarts Wet 60: 432-435.
4 Dijksman I, Dinant GJ, Spigt M. The Perception and Needs of Psychologists Toward Blended Care. Telemed J E Health 23; 983-995

Wellicht ook interessant:

– Blog: Het dilemma van de huisarts
– Blog: Onderzoek naar en gebruik van de TeleScreen
– Psychische stoornissen vroegtijdig signaleren met de TeleScreen