Nieuwe content op e-health platform van Embloom

Nieuwe content: CBSK, CBSA en AGS-30

21-08-2018

De afgelopen maand hebben wij weer hard gewerkt aan nieuwe content voor het platform. We hebben een groot aantal nieuwe tests ontwikkeld, waaronder de Competentie Belevingsschaal voor kinderen (CBSK) en voor adolescenten (CBSA), alsmede de Autonomie Gehechtheidsschaal (AGS-30). We hebben ook een groot aantal Engelstalige tests ontwikkeld voor kinderen, adolescenten en volwassenen, waaronder de Autisme spectrum Quotiënt (AQ), Empathiequotiënt (EQ) en Systematiseringsquotiënt (SQ), alsmede verschillende tests van Pearson Testpublishers.

Naast alle tests zijn er ook verschillende mindfulness-oefeningen ontwikkeld, waaronder Bergmeditatie, Prettige Gebeurtenissen Registeren en Leer Stress Herkennen. Tot slot hebben we weer een nieuwe Paniekmodule ontwikkeld voor blended care. De Paniekmodule bestaat uit verschillende deelmodules en is bedoeld om paniekklachten te verminderen. Bij de Paniekmodule hoort ook een Paniekdagboek, dat aanvullend kan worden klaargezet.

Zie hieronder voor een volledig overzicht. Klik op de link voor meer informatie.


Tests (Nederlands):

 • Competentie Belevingsschaal voor kinderen (CBSK)
 • Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten (CBSA)
 • Autonomie Gehechtheidsschaal (AGS-30)


Tests (Engels):

 • Autisme Quotiënt (AQ)
 • Autisme Quotiënt – Adolescenten (AQ – Adolescenten)
 • Autisme Quotiënt – Kind (AQ – Kind)
 • Empathie Quotiënt (EQ)
 • Empatie Quotiënt – Adolescenten (EQ – Adolescenten)
 • Empathy and Systemizing Quotient -SQ (EQ-SQ)
 • Childhood Autisme Spectrum Test (CAST)
 • Kwantitatieve Checklist voor Autisme Bij Peuters (Q-CHAT-10)
 • Systematisering Quotiënt (SQ)
 • Systematisering Quotiënt voor adolescenten (SQ – Adolescenten)
 • Beck Anxiety Inventory (BAI)
 • Brief Symptom Inventory (BSI)
 • Brief Symptom Inventory 18 (BSI-18)
 • Symptom Checklist (SCL-90-R)


Oefeningen:


Dagboek:


Module: