Het nieuwe Doorpakprogramma

28-03-2022

In het kader van terugvalpreventie hebben we het nieuwe Doorpakprogramma ontwikkeld. Dit programma richt zich op de periode ná de behandeling. Aan de hand van drie modules gaan cliënten aan de slag met twee doorpakplannen waar ze op kunnen teruggrijpen in goede en minder goede tijden. Het programma is vanaf nu klaar te zetten voor jouw cliënten.

Het Doorpakprogramma is ontwikkeld in samenwerking met Lionarons GGZ en andere zorgprofessionals uit de geestelijke gezondheidszorg. Cliënten gaan in dit programma twee doorpakplannen maken. Het eerste doorpakplan richt zich op het op peil houden van de gezondheid. Cliënten blikken terug op de vaardigheden die ze hebben geleerd tijdens de behandeling en maken een planning voor de komende tijd. Het tweede doorpakplan gaat dieper in op wat cliënten kunnen doen als het minder goed met ze gaat. Cliënten schrijven eerste waarschuwingssignalen op, maken een planning met acties voor als het minder goed gaat en denken na wie in hun ‘vangnet’ zit. Ook staan ze stil bij het moment om écht maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld als klachten steeds erger worden en gaan belemmeren in het dagelijks functioneren. Deze twee plannen kunnen ze na de behandeling blijven gebruiken wanneer het goed gaat én wanneer het minder goed gaat.

Het Doorpakprogramma kan worden ingezet in de laatste fase van de behandeling van psychische klachten. Het programma kan zowel binnen de huisartsenzorg, generalistische basis ggz als specialistische ggz ingezet worden. De cliënt kan zelfstandig aan de slag gaan met de drie modules. Als therapeut kun je ook meedenken met de twee opgestelde doorpakplannen.

Het Doorpakprogramma bestaat uit de volgende drie modules:

  1. Doorpakmodule 1 – Introductie
  2. Doorpakmodule 2 – Je gezondheid op peil houden
  3. Doorpakmodule 3 – Voor als het minder goed met je gaat

Wellicht ook interessant