Nieuwe oefeningen Kind & Jeugd: angstladders, denkstijlen en emotiethermometer

23-07-2021

We hebben onze content voor Kind & Jeugd weer verder uitgebreid. Deze week zijn er vijf nieuwe CGT-oefeningen vrijgegeven. Het betreft de volgende oefeningen: Angstladder, Angstladder oefenen, Denkstijlen, Denkstijlen opsporen en Emotiethermometer. Hieronder beschrijven we kort elke oefening.

Angstladder
De ‘Angstladder’ is een oefening die gericht is op het in kaart brengen van angstige situaties. De cliënt wordt gevraagd stapsgewijs tien situaties te noteren die variëren in de mate van angst die ze oproepen: van weinig angst tot zeer veel angst. De Angstladder kan worden gebruikt ter voorbereiding op de oefening ‘Angstladder oefenen ’ (exposure in vivo).

Angstladder oefenen
De oefening ‘Angstladder oefenen’ is gericht op het in vivo opzoeken van angstige situaties. Deze oefening biedt ruimte om de angstige gedachte voor en na de exposure oefening te noteren, evenals de sterkte van de angst voor, tijdens en na de opdracht. Ter voorbereiding op deze oefening kan de oefening ‘Angstladder’  worden klaargezet.

Denkstijlen
De oefening ‘Denkstijlen’ geeft inzicht in tien negatieve denkstijlen (oftewel denkfouten) die veel voorkomen. Deze oefening kan worden gebruikt ter voorbereiding op de oefening ‘Denkstijlen opsporen’.

Denkstijlen opsporen
De oefening ‘Denkstijlen opsporen’ laat de cliënt nadenken over terugkerende negatieve gedachten. Middels vragen wordt stilgestaan bij de gebeurtenis, automatische, niet-helpende gedachte, en gevoelens. Door te reflecteren of en welke denkstijlen (oftewel denkfouten) worden gebruikt krijgt de cliënt meer inzicht in de geloofwaardigheid van zijn of haar gedachten. Ter voorbereiding op deze oefening kan de oefening ‘Denkstijlen’ worden klaargezet.

Emotiethermometer
De ‘Emotiethermometer’ is een oefening die bedoeld is om cliënten te helpen hun emoties beter te leren herkennen en begrijpen. Door een emotiethermometer in te vullen, staan cliënten stil bij hun emoties én de gebeurtenis en gedachte die hen deze gevoelens geven. Door hierover na te denken ontstaat meer inzicht in wanneer en waarom bepaalde emoties aanwezig zijn.

Wellicht ook interessant: