Psychische stoornissen vroegtijdig signaleren

Proefschrift Ies Dijksman

Psychische stoornissen vroegtijdig signaleren met de TeleScreen

11-10-2018

Een online vragenlijst waarmee het grootste deel van de psychische stoornissen vroegtijdig kan worden gesignaleerd: Dr. Ies Dijksman onderzocht de gebruikerservaringen en de validiteit van de TeleScreen. Dijksman promoveerde donderdag 11 oktober aan Maastricht University op haar proefschrift: ‘TeleScreen as a novel internet-based tool for classifying mental disorders presented in primary care’.

Hoewel het in Nederland over het algemeen moeilijk blijft om e-health goed van de grond te krijgen, reageerden zorgprofessionals verrassend positief op het gebruik van de TeleScreen. De TeleScreen ondersteunt zorgprofessionals bij de diagnostiek, door op adaptieve wijze alle probleemgebieden uit te vragen. Voldoet iemand aan de ingangscriteria van een bepaalde stoornis dan vraagt het instrument door, zo niet gaat het instrument verder naar het volgende onderwerp. Op die manier wordt de afnametijd verkort, zonder dat bepaalde stoornissen worden overgeslagen.

De inzet van het instrument bespaart waardevolle consultatietijd en zorgt ervoor dat de zorgprofessional in het gesprek sneller tot de kern van het probleem komt. Daarnaast worden cliënten opener door het gevoel van anonimiteit. De onderzochte cliënten geven verder aan geen duidelijke voorkeur te hebben voor het face-to-face uitvragen van problemen of de online vragenlijst.

Uit onderzoek blijkt dat de TeleScreen een valide bron vormt voor het in kaart brengen van psychische stoornissen. Het instrument geeft de juiste zorgzwaarte-indicering en veel psychische stoornissen worden correct herkend en uitgesloten. Bij sommige stoornissen is er echter sprake van met name fout-positieven. “De TeleScreen is sensitief afgesteld, om te voorkomen dat psychische stoornissen worden gemist. Een bijkomend gevolg hiervan is, dat er soms stoornissen worden gesignaleerd die er niet zijn”, aldus Dijksman. De TeleScreen is een hulpmiddel, maar de diagnosticus blijft van belang om de resultaten te interpreteren en tot een passende diagnose te komen.

Dijksman onderzocht ook de houding en voorkeuren van psychologen ten aanzien van blended care in het algemeen. Blended care wil zeggen dat online componenten worden ingezet in combinatie met persoonlijk contact. Dijksman heeft haar bevindingen gebaseerd op interviews met 66 leden van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Psychologen uit verschillende ggz-disciplines hebben over het algemeen een positieve houding ten opzichte van blended care. Naast online vragenlijsten zijn psycho-educatie, dagboekformulieren, oefeningen van verschillende therapeutische stromingen en communicatiemethoden, zoals e-mail en mobiele technologie, het meest welkom. Om e-health echter succesvol in te kunnen zetten, moeten er volgens de psychologen wel barrières overwonnen worden. Zo zal de e-health aanbieder meer informatie moeten verstrekken over de inhoud van de e-health componenten, de attitudes van de patiënten en over de juridische aspecten.

“Ondanks alle bevindingen houdt het onderzoek niet op”, geeft Dijksman aan. “De TeleScreen wordt continue doorontwikkeld en waar nodig aangepast. Bovendien kan toekomstig onderzoek meer inzicht geven in de kosteneffectiviteit van e-health instrumenten.”

Het volledige proefschrift kunt u inzien via de website van Maastricht University.

Wellicht ook interessant:

– Blog: Het dilemma van de huisarts
– Blog: Onderzoek naar en gebruik van de TeleScreen
– Validatieonderzoek TeleScreen 5.0