De vernieuwde TeleScreen 5.0

16-01-2019

Het nieuwe jaar kunnen wij starten met een positief bericht. Ook het artikel over het validiteitsonderzoek naar de TeleScreen binnen een populatie persoonlijkheidsstoornissen is recentelijk gepubliceerd in het tijdschrift ‘Personality and Mental Health’. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de S-GGZ (Scelta in samenwerking met de Universiteit van Twente, vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie en Maastricht University, afdeling Huisartsgeneeskunde). De TeleScreen is in dit onderzoek blind vergeleken met een SCID-I en SCID-II bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

In overeenstemming met de eerdere validiteitsonderzoeken is gebleken dat de TeleScreen veel stoornissen correct kan herkennen en uitsluiten. Stoornissen die eruit sprongen waren onder andere de borderline persoonlijkheidsstoornis, dwangmatige persoonlijkheidsstoornis, paniekstoornis, posttraumatische-stressstoornis en stoornis in alcoholgebruik. Bij enkele stoornissen valt echter nog winst te behalen vanwege het aantal foutpositieven of foutnegatieven. In het kader van de doorontwikkeling van de TeleScreen hebben we daarom kritisch gekeken naar de vragen van de TeleScreen en deze daar waar nodig verbeterd. Hieronder gaan we specifiek in op de belangrijkste aanpassingen die wij hebben gedaan.

Aanpassingen (vermindering foutnegatieven)

Bij de sociale-angststoornis hebben wij de formulering van de ingangsvraag vereenvoudigd in overeenstemming met de DSM-5 en tevens enkele vervolgcriteria verduidelijkt. Ook bij de specifieke fobie hebben wij een vraag verduidelijkt. De formulering van de ingangsvraag voor de gegeneraliseerde-angststoornis is vereenvoudigd om het beeld herkenbaarder te maken voor cliënten. Om het aantal foutnegatieven bij de aanpassingsstoornis te verminderen hebben we vragen verduidelijkt met een voorbeeld en tevens een extra vraag toegevoegd. Ook kan er nu een aanpassingsstoornis worden geclassificeerd na het verlies van een dierbare. Bij de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis is de formulering van verschillende vragen vereenvoudigd.

Aanpassingen (vermindering foutpositieven)

De separatieangststoornis genereert juist veel foutpositieven. We hebben diverse vragen aangescherpt en verduidelijkt met een voorbeeld. Tevens is er een extra vraag toegevoegd die het moeilijker maakt om op de stoornis te scoren. Bij de eetbuistoornis hebben wij een voorbeeld toegevoegd om de betekenis van het criterium ‘buitensporig grote hoeveelheid voedsel’ te verduidelijken. Ook bij de premenstruele stemmingsstoornis hebben we een extra vraag toegevoegd om het onderscheid met de depressieve stoornis beter te kunnen maken. Bij de paranoïde-persoonlijkheidsstoornis is de formulering van verschillende vragen aangescherpt.

Toevoeging BMI score

Tot slot kregen we van gebruikers het verzoek om de score van de BMI automatisch te berekenen. Deze score vindt u onder het tabblad Scores.

Wij zijn blij met de feedback van onze gebruikers en willen hen van harte bedanken. Door middel van deze feedback kunnen wij het instrument blijven verbeteren. In de komende periode zal er een nieuw validiteitsonderzoek plaatsvinden om de resultaten van de aanpassingen te evalueren.

Wellicht ook interessant: