Nieuwe content op e-health platform van Embloom

Nieuwe content: vragenlijsten VTCI en SDQ

21-02-2019

De afgelopen tijd hebben wij weer hard aan nieuwe content voor ons platform gewerkt. Zo hebben wij de Verkorte Temperament en Karakter Vragenlijst (VTCI) en een verkorte versie van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) vrijgegeven.

SDQ
Naast de varianten van de SDQ die wij al hebben, is er nu een verkorte versie van de SDQ vrijgegeven. Het betreft een verkorte versie voor ouders, leerkrachten of andere verzorgers van kinderen van 4-17 jaar. Waar de andere SDQ zich specifiek richt op enkel ouders of leerkrachten, richt deze versie zich op beide doelgroepen. De kern (van alle SDQ-vragenlijsten) bestaat uit 25 vragen. De volledige versies van de vragenlijst beschikken over respectievelijk zeven (kindversie), vijf (leerkrachtversie) of acht (ouderversie) extra vragen afhankelijk van het type respondent. Voor de kindversie gaan de extra vragen over het eigen functioneren. Voor de leerkrachtversie gaan de extra vragen over het functioneren binnen school. Voor de ouderversie gaan de extra vragen over het functioneren binnen het gezin. Aangezien deze verkorte versie voor zowel ouders, alsook leerkrachten bedoeld is, bestaat deze versie uit enkel de hoofdvragen en zijn deze extra vragen weggelaten.

VTCI
De VTCI is een verkorte versie van de TCI die wij reeds in ons bezit hebben, maar dan met alleen de hoofdschalen. De TCI is een instrument om persoonlijkheid en karakter te meten van zowel de algemene bevolking als psychiatrische patiënten. De vragenlijst is ontwikkeld om zowel normale als abnormale gedragspatronen te meten. In tegenstelling tot de TCI, die 240 items bevat, heeft de VTCI 105 items.